Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 10.4.2009

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 10.4.2009

Ve srovnání s minulým týdnem došlo k dalšímu snížení počtu hlášených ARI a současná celková nemocnost představuje 1 379 případů na 100 000 obyvatel kraje, což je pokles o 10,8% oproti minulému týdnu. K významnému poklesu nemocnosti došlo zejména ve věkových skupinách dospělých osob.

Dle sdělení Národní referenční laboratoře pro chřipku Státního zdravotního ústavu v Praze je současná epidemiologická situace ve výskytu ARI v ČR klidná, přetrvávají jen ojedinělé laboratorní záchyty virů chřipky. Také v naprosté většině států západní, střední a částečně i východní Evropy je již po epidemii. Na většině území Ruské federace je stále plošná či regionální epidemie s dominující chřipkou A (H3N2).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem již nebude KHS MS kraje poskytovat médiím pravidelná páteční sdělení o aktuální epidemiologické situaci ve výskytu ARI.

Zveřejněno: 10.4.2009