KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě - informace o kvalitě vody - 22. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě - informace o kvalitě vody - 22. týden

p>Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zahájili počátkem tohoto týdne pravidelné odběry vzorků vody na vybraných vodních plochách a nádržích vhodných ke koupání.

Jedná se o významné koupací oblasti, které nemají provozovatele, využívá je ke koupání větší počet osob a Ministerstvo zdravotnictví je vyhláškou zařadilo na seznam sledovaných míst. V rámci celé České republiky se jedná o zhruba 130 míst. Povinnost kontroly jakosti vody má příslušná krajská hygienická stanice.

V rámci Moravskoslezského kraje je obdobně jako v roce 2008 sledována kvalita vody sledována na 24 místech. Sledování provádí Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v intervalu nejméně 1x za 14 dní v období od konce května do začátku měsíce září.

První laboratorní analýzy prokázaly zhoršenou kvalitu vody ve dvou nádržích. V prvém případě se jedná o nádrž Údolí mladých v Bílovci na Novojičínsku, kde laboratorní analýza prokázala přítomnost toxických druhů sinic ve vodě. Stanovená množství nepředstavují zdravotní riziko pro běžnou populaci, avšak nelze vyloučit vznik zdravotních problémů u některých vnímavých jedinců (děti, alergici, těhotné ženy). Proto doporučujeme těmto skupinám osob zkrácení doby pobytu ve vodě v této nádrži a po koupání se osprchovat pitnou vodou. Obdobné doporučení platí i pro pobyt v nádrži Brušperk v okrese Frýdek – Místek, kde bylo potvrzeno zhoršení kvality vody po stránce mikrobiologické.

Kvalita vody na ostatních nádržích v kraji je vyhovující a nepředstavuje zdravotní riziko pro koupající se.

Koupací místa v roce 2009

Zveřejněno: 28.5.2009