Nahrávám...

Kontroly melaminového nádobí a melaminu v potravinách

Úvod / Občanům / Kontroly melaminového nádobí a melaminu v potravinách

p>Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v rámci státního zdravotního dozoru kontroluje mimo jiné i předměty běžného užívání. Jedná se zejména o kontrolu předmětů přicházejících do přímého styku s potravinami a pokrmy, například kuchyňského nádobí, náčiní a potravinových obalů. Kontroly a odběry vzorků jsou prováděny u výrobců, dovozců i distributorů a jsou zaměřeny na bezpečnost těchto výrobků.

Letos bylo provedeno celkem 56 kontrol, prověřeno 255 výrobků. Ve 4 prodejnách byly zjištěny nedostatky ve značení, za což byly uloženy sankce ve výši 7000,-Kč. Laboratorním vyšetřením vzorků se tentokrát sledovalo uvolňování formaldehydu z melaminového nádobí a jeho pronikání do potravin a pokrmů. Odebrané 4 vzorky melaminových lžíc nevyhověly hygienickým požadavkům z důvodu nadlimitního uvolňování formaldehydu, kdy bylo prokázáno až dvacetinásobné překročení stanoveného limitu. Vzhledem k tomu, že formaldehyd má nepříznivý účinek na játra a trávicí systém, byly výrobky příkazem Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje staženy z trhu a s dovozcem bylo zahájeno správní řízení o pokutě.

Melamin, používaný pro výrobu kuchyňského nádobí a náčiní, se může dostat i přímo do potravin. Jelikož obsahuje velké množství dusíku, nedovoleným přidáním melaminu do mléka mohou někteří výrobci maskovat jeho ředění. S mlékem a mléčnými výrobky se melamin dostává do lidského organismu a může vyvolat poškození ledvin. Právě v souvislosti se zdravotními potížemi dětí v Číně, krmenými dětskou výživou vyrobenou z ředěného mléka s přídavkem melaminu, bylo koncem minulého roku nařízeno provádění kontrol dovážených výrobků obsahujících mléko. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje provedla v této oblasti prozatím 122 šetření a odebrala 12 vzorků. Přítomnost melaminu ve vzorcích nebyla prokázána, kontroly pokračují i nadále. V Evropě bylo zatím zachyceno několik výrobků se zvýšeným obsahem melaminu - slané tyčinky, bonbóny, sýrovo-oříškové lupínky, sušenky, mléčné nápoje.

V případě nálezu kontaminovaných potravin nebo nebezpečných výrobků přicházejících do styku s potravinami je postupováno v souladu s evropskými předpisy. Závadné výrobky, zjištěné v rámci dozoru, jsou neprodleně staženy z prodeje a pokud se mohou vyskytovat i v jiných členských zemích Evropské unie, jsou nahlášeny do systému rychlého varování RASFF. Informace o těchto výrobcích najde veřejnost na těchto stránkách a na úředních deskách v sídle organizace i na příslušných územních pracovištích.

Zveřejněno: 24.6.2009