KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody - 30. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody - 30. týden

V tomto kalendářním týdnu byla v Moravskoslezském kraji provedena kontrola kvality vody na všech 24 koupacích místech.

Laboratorní analýzy potvrdily na většině koupacích míst vyhovující kvalitu vody ke koupání s výjimkou nádrže Brušperk na Frýdeckomístecku, kde došlo ke zhoršení mikrobiologické kvality vody. Pro tuto nádrž platí doporučení omezit koupání pro rizikové skupiny obyvatel (děti, alergici, těhotné ženy).

K dnešnímu dni byl proveden státní zdravotní dozor na všech letos provozovaných sezónních koupalištích včetně tří koupališť ve volné přírodě. Kontroly byly zaměřeny na plnění povinností provozovatelů, a to zejména provádění kontrol kvality vody ke koupání a plnění ostatních provozních povinností (úklid a údržba areálů, likvidace odpadů, vedení provozních záznamů…). Ojediněle zjištěné drobné nedostatky byly řešeny s provozovateli na místě a byly neprodleně odstraněny.

Koupací místa v roce 2009

Zveřejněno: 23.7.2009