KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Kvalita vody ve studánkách v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Kvalita vody ve studánkách v Moravskoslezském kraji

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje provedli v měsíci červnu kontrolu kvality vody v některých studánkách Moravskoslezského kraje, hromadně využívaných občany a vybraných z Národního registru pramenů a studánek (http://www.estudanky.cz). Odebrané vzorky byly analyzovány v rozsahu mikrobiologických, biologických a základních fyzikálních a chemických ukazatelů.

Z 21 kontrolovaných studánek (výčet uveden v příloze) vyhověly požadavkům na pitnou vodu ve všech sledovaných ukazatelích pouze čtyři – jedna studánka v okrese Frýdek – Místek (studánka U hájku v Lískovci u Frýdku) a tři na Novojičínsku („Železitý pramen“ v Hostašovicích, „Bannerova studánka“ v Šenově u Nového Jičína a studánka „Panna Maria ve skále“ ve Spálově). Všechny ostatní studánky nevyhověly po mikrobiologické stránce. Velmi významná mikrobiální kontaminace byla zjištěna především ve třech studánkách na Opavsku – ve studánce „Maria Talhof“ v Melči, studánce „Nový Dvůr“ ve Stěbořicích a studánce v Radkově.

K využívání vody ze studánek jako pitné je nutno upozornit na řadu úskalí. Není řešena ochrana těchto vodních zdrojů a není zajištěna ani pravidelná kontrola kvality vody (jen ojediněle jsou zajištěny rozbory vody např. úřady obcí nebo měst, zájmovými sdruženími, apod.).

Ani vyhovující výsledek prováděných rozborů však neumožňuje s jistotou konstatovat, že voda je trvale pitná (nejsou k dispozici rozbory v celém rozsahu vyhlášky pro pitnou vodu). Kvalita vody se může díky negativní antropogenní činnosti náhle změnit i vlivem povětrnostních vlivů (silné deště apod.). Rovněž je nutno upozornit na to, že k dalšímu zhoršení kvality vody může docházet i při plnění vody do nečistých či jinak nevhodných láhví či barelů a dalším následném skladování.

Při ověřování mikrobiologické nezávadnosti vody se hledají bakterie žijící ve střevním traktu člověka a teplokrevných živočichů (Escherichia coli, koliformní bakterie, Enterokoky, Clostridium perfringens), tzv. indikátory fekálního znečištění. Pokud se ve vodě najdou některé z těchto bakterií, je téměř jisté, že voda přišla do kontaktu s lidskými nebo zvířecími výkaly, či zbytky živočichů, a že může obsahovat patogenní bakterie, viry nebo parazity, které nejčastěji pocházejí právě ze střevního traktu. Aby mohla být voda považována za nezávadnou, nesmí obsahovat žádný z indikátorů fekálního znečištění ve stanoveném objemu vody, který se vyšetřuje (100 ml).

Z výše uvedeného je zřejmé, že používání vody ze studánek k pití může být velmi rizikové. Mikrobiálně kontaminovaná voda může být příčinou řady infekčních onemocnění, zejména onemocnění průjmových.

Seznam kontrolovaných studánek:

OkresNázev
BruntálStudánka v obci Mezina
Studánka v obci Dolní Moravice
Frýdek - Místek Studánka U hájku v Lískovci u Frýdku
Studánka Pod koncem Štandl v k.ú. Místek
Pramen Cyrilka v Horní Čeladné
Pramen Pod Butořankou u turistické trasy Ostravice – Lysá Hora
Karviná Studánka v Černém lese v Karviné
Studánka Pod Domem dětí a mládeže v Havířově
Studánka v Bohumíně – Záblatí (u hranice s Rychvaldem)
Nový Jičín Kopřivnice, K oční léčebně, „Markétin pramen“
Hostašovice, „Železitý pramen“
Starý Jičín, „Oční studánka
Šenov u Nového Jičína, „Bannerova studánka“
Spálov, „Panna Maria ve skále“
Opava Studánka Radkov
Studánka Nový Dvůr, Stěbořice
Pramen Židlo, Bělá
Studánka Maria Talhof, Melč
Ostrava Studánka Matky Boží (Ostrava – Stará Bělá)
Studánka Pod Kolibou (Ostrava – Bělský les)
Studánka Pod Myslivnou (Ostrava – Poruba)

Zveřejněno: 14.8.2009