KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Zpráva o průběhu dětských zotavovacích akcí v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Zpráva o průběhu dětských zotavovacích akcí v Moravskoslezském kraji

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje k 17. srpnu l.r. zkontrolovali 122 (tedy 54 %) z celkem 227 turnusů letních dětských táborů.

Až na jeden tábor, všichni ostatní provozovatelé (v MSK 127) této formy dětské rekreace, (týká se akcí s 30 a víc dětí a trvá 5 a víc dnů), řádně nahlásili konání akce a dá se říci, že se velice dobře vypořádali i s povinnostmi, které jsou na letní dětské zotavovací akce kladeny z hlediska ochrany zdraví dětí.

Menší závady byly zjištěny u stanových táborů při jejich vybavení dostatečnou kapacitou hygienických zařízení, v sedmi táborech se dopustili prohřešků ve stravovacích službách (uchovávání připravených pokrmů za nevhodných podmínek), v 9 turnusech neměly všechny děti požadovanou zdravotní dokumentaci. Za uvedené hygienické nedostatky bylo uděleno 13 blokových pokut v celkové výši 8 000,- Kč.

V letošním roce byla pozornost věnována i kontrole vodních zdrojů, které provozovatelé označili jako zdroj pitné vody pro vaření, pití, mytí nádobí a mytí zubů. Ve 3 turnusech bylo nutné rozhodnutím používání vody zakázat, jelikož nesplňovala požadavky na vodu pitnou, a provozovatelé se museli postarat o okamžité náhradní řešení a nápravná opatření, což učinili bez prodlení. Tudíž nebylo nutné žádný z táborů rušit.

Žádná vážná onemocnění, úrazy, či hromadná infekční onemocnění zjištěny ani hlášeny nebyly. Ani povodně z konce června se na průběhu plánovaných dětských táborech významně neprojevily, nebyly tedy nutné evakuace účastníků.

Nezbývá než doufat, že i v posledních prázdninových dnech budou povinnosti provozovatelů letních dětských táborů zodpovědně plněny a všechny děti se vrátí do svých domovů odpočaté a zdravé.

Zveřejněno: 17.8.2009