KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Individuální stravování ve školách

Úvod / Občanům / Individuální stravování ve školách

K často opakovanému dotazu vedoucích školních jídelen, ředitelů škol i samotných rodičů na alternativní, dietní a jiné typy individuálního stravování dětí v zařízeních pro výchovu a vzdělávání je postoj hygienické služby následující:

Na základě vyjádření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1.7.2009 uvedeném pod č.j.: 29163/2009-2/OVZ lze konstatovat, že individuální nebo dietní stravování dětí v rámci školního stravování není legislativně ošetřeno ( zákon č. 258/2000Sb., č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Realizace podávání doma připravované stravy ve školní jídelně je v kompetenci provozovatele stravovací služby na základě dohody s rodiči dítěte. V tomto případě si provozovatel stanoví podmínky způsobu uchovávání a další manipulace s pokrmem, které zapracuje do systému HACCP, dále zajistí písemný souhlas rodičů, že plně zodpovídají za zdravotní nezávadnost doneseného pokrmu.

Zveřejněno: 23.10.2009