Nahrávám...

Otázky a odpovědi z oboru hygieny obecné a komunální

Úvod / Občanům / Otázky a odpovědi z oboru hygieny obecné a komunální

p>Je nutné mít na provozovně umývadlo?

Ve všech provozovnách, kde se provádí činnosti epidemiologicky závažné (holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, kosmetika, masérské, regenerační a rekondiční služby, v provozovnách, kde je porušována integrita kůže, solária apod.) musí být zajištěna tekoucí pitná i teplá voda přímo na pracovišti - §53 Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Kdy musím mít na provozovně sterilizátor?

Všude tam, kde je porušována integrita kůže (např. pedikúra, tetovací studia, kosmetika-úprava obočí) se musí používat sterilní nástroje §51 písmeno i) vyhláška číslo 137/2004 Sb. v platném znění, o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Musím nosit pracovní oděv v kadeřnictví?

Při činnostech epidemiologicky závažných tedy i v kadeřnictví platí zásady osobní hygieny tzn. i nošení čistého pracovního oděvu a obuvi po celou provozní dobu. Používání ostatních osobních ochranných pracovních prostředků, které odpovídají prováděné činnosti a jsou čisté a bezpečné pro zdraví osob- §52 písmeno b) vyhláška číslo 137/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Kdy mohu začít provozovat?

S výkonem činnosti epidemiologicky závažné (holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, kosmetika, masérské, regenerační a rekondiční služby, v provozovnách, kde je porušována integrita kůže, solária apod.) můžete začít až po vydání závazného stanovisko k provozovně a schválení provozního řádu Vámi vykonávané činnosti.

Kde si mohu nechat provést rozbor vody ve studni?

Rozbor vody ve studni za účelem kolaudace musí být proveden akreditovanou laboratoří, odběr na místě musí provést odborný pracovník této laboratoře. Rozbor vody pro vlastní účely může být proveden vlastníkem studny.

Je pitná voda z Ostravského oblastního vodovodu vhodná pro přípravu kojenecké stravy?

Ano

Můžu si ztěžovat na hluk pocházející z běžného užívání bytu a rodinných domů na KHS?

Ne, podle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví je provozovatelem zdroje hluku pouze fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba.

Kde si můžu nechat provést měření hluku ke kolaudaci?

Ke kolaudaci musí být změřena hladina hluku pouze držitelem osvědčení o autorizaci nebo akreditaci podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 83a, § 83b v pozdějším právním znění. (např. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)

Zveřejněno: 9.11.2009