Nahrávám...

Kontroly stánkového prodeje občerstvení v letním období 2009

Úvod / Občanům / Kontroly stánkového prodeje občerstvení v letním období 2009

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje provedli v období června a července 2009 kontroly se zaměřením na stánkový prodej občerstvení. Tento typ stravování je tradičně provozován na jednorázových akcích (poutě, hornické dny, Colors of Ostrava, Dny NATO apod)., koupalištích a koupacích místech, v zoologické zahradě a na cyklostezkách. V pevných i mobilních stáncích se připravují a podávají rizikové pokrmy typu grilovaná masa, grilovaná kuřata, uzeniny, hamburgery, zeleninové saláty a zmrzliny.

Letos bylo ve stáncích na území Moravskoslezského kraje provedeno 211 kontrol a téměř 150 měření teploty potravin a skladovacích prostorů. V sedmi případech byla vydána opatření (4x pozastavení činnosti, 3x likvidace smyslově narušených potravin). Za zjištěné závady bylo uloženo 75 sankcí v celkové výši 73.000,- Kč.

Nejčastjší závady se týkaly nevyhovující skladovací teploty, prošlého data spotřeby, chybějících dokladů o původu zboží, křížení činnosti způsobené nedostatkem pracovních ploch a chladících zařízení. Časté byly i nedostatky v osobní a provozní hygieně.

V průběhu kontrol bylo odebráno 15 vzorků zmrzlin, 16 vzorků studených pokrmů (saláty, bagety) a 2 vzorky cukrářských výrobků. Všechny vzorky po mikrobiologické stránce vyhověly požadavkům platných předpisů, po chemické stránce nevyhověl 1 vzorek zmrzliny pro překročený limit stanovený pro obsah umělých barviv.

Vzhledem k letnímu období a zvýšenému riziku vzniku alimentárních onemocnění jsou stánky s tímto rizikovým sortimentem pravidelně každoročně kontrolovány.

Zveřejněno: 3.8.2009