Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 12.2.2010

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 12.2.2010

V tomto týdnu představovala týdenní nemocnosti ARI 1 199 případů na 100 000 obyvatel kraje, což je ve srovnání s minulým týdnem o 6,6% méně. Nezměnila se věková distribuce specifické nemocnosti a nejvíce postiženou věkovou skupinou zůstávají děti předškolního věku a kromě této věkové skupiny poklesla nemocnost ve všech ostatních věkových skupinách.

Počty osob denně ošetřených v kraji na LSPP a podíl ošetřených pro ARI se stále pohybovaly na poměrně příznivých hodnotách. Podíl ošetřených pro ARI byl v rozpětí od 15 do 30% při navýšení ve dnech pracovního volna, což odpovídá běžným hodnotám v období sezónního zvýšeného výskytu ARI.

Nadále se mezi původci ARI nijak výrazně neprojevuje účast virů pandemické chřipky a z dosud 1 037 vyšetřených osob byla nákaza potvrzena u 299 z nich ( Bruntál - 7, Frýdek - Místek - 23, Karviná - 73, Nový Jičín - 23, Opava - 42, Ostrava – 131 ). Z 30 odebraných vzorků biologického materiálu nemocných v tomto týdnu byl virus pandemické chřipky zachycen pouze ve 3 z nich. V tomto týdnu nebylo v kraji hlášeno úmrtí v souvislosti s pandemickou chřipkou a počet zemřelých zůstává stejný, tj. 12 dospělých osob.

Zveřejněno: 12.2.2010