Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 19.2.2010

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 19.2.2010

V tomto týdnu představovala týdenní nemocnost ARI 1 183 případy na 100 000 obyvatel kraje, což je ve srovnání s minulým týdnem o 1,3% méně. Rovněž se nezměnila věková distribuce nemocných a nadále zůstávají nejvíce postiženou věkovou skupinou děti předškolního věku.

Počty osob denně ošetřených v kraji na LSPP a podíl ošetřených pro ARI se stále pohybovaly na poměrně příznivých hodnotách. Podíl ošetřených pro ARI byl v rozpětí od 17 do 28% při navýšení ve dnech pracovního volna, což odpovídá běžným hodnotám v období sezónního zvýšeného výskytu ARI.

V posledních týdnech se nijak významně neprojevuje účast virů pandemické chřipky mezi původci ARI a v tomto týdnu nebyl v žádném z 22 vzorků biologického materiálu nemocných tento virus zachycen. Z dosud 1 059 vyšetřených osob byla nákaza potvrzena u 299 z nich ( Bruntál - 7, Frýdek - Místek - 23, Karviná - 73, Nový Jičín - 23, Opava - 42, Ostrava – 131 ). V tomto týdnu nebylo v kraji hlášeno úmrtí v souvislosti s pandemickou chřipkou a počet zemřelých zůstává stejný, tj. 12 dospělých osob.

Zveřejněno: 19.2.2010