Nahrávám...

Výsledky kontrolní činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání za 1. čtvrtletí roku 2005

Úvod / Občanům / Výsledky kontrolní činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání za 1. čtvrtletí roku 2005

Na území Moravskoslezského kraje bylo pracovníky odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání zkontrolováno za období I. čtvrtletí roku 2005 celkem 1249 potravinářských provozů a 133 provozoven vyrábějících či prodávajících PBÚ ( hračky, sklo, porcelán,keramika, potravinářské stroje a zařízení, kosmetika, výrobky pro děti do 3 let), ve kterých byla provedena kontrola 454 výrobků. Dále bylo na tomto úseku provedeno 82 šetření v souvislosti s upozorněním Evropské komise na možný výskyt zdravotně závadných výrobků na trhu v České republice – ani v jednom případě však nebyl výrobek na území Moravskoslezského kraje nalezen.

V 501 potravinářských zařízeních byly zjištěny závady, za které byly uloženy blokové pokuty dle přestupkového zákona v celkové výši 443 000 Kč.

V celkem 21 potravinářských zařízeních byly zjištěny závady většího rozsahu a proto bylo s provozovateli zahájeno správní řízení o uložení vyšší pokuty, celkem byly uloženy ve správním řízení pokuty ve výši 417 000 Kč.

Nejčastěji byly zjišťovány závady v dodržování technologických postupů – nevhodné skladování surovin, polotovarů či hotových pokrmů, nedodržování lhůt úschovy hotových pokrmů zejména teplých. V mnoha provozovnách dochází i k porušování zákonem stanovených teplot pokrmů či lhůt jejich spotřeby. Toto nedodržování předepsaných teplot či časů, či nevhodné společné skladování např. masa a uzenin v jedné lednici, či skladování syrových slepičích vajec společně s cukrářskými výrobky či studenými pokrmy může vést k přenosu nákazy na pokrmy urřčené k přímé spotřebě. Navíc jejich uložením za nevyhovujících teplot po dlouhou dobu může dojít k pomnožení nežádoucích mikroorganismů na hodnoty schopné vyvolat onemocnění. Pro mikroorganismy jsou nevhodnější teploty mezi 15 – 45oC, za těchto teplot dochází ke dvojnásobnému zvýšení počtu mikroorganismů za cca 20 minut.

Rovněž na úseku předmětů běžného užívání byly zjištěny závady zejména ve značení malých kosmetických prostředků – rtěnky, oční stíny, řasenky, kuličky do koupele apod. Za závady ve značení drobnějšího charakteru byly uloženy ve 23 případech blokové pokuty v celkové výši 14 100 Kč a v jednom případě za vážnější porušení zákona byla udělena pokuty ve správním řízení ve výši 5 000 Kč.

V rámci kontrolní činnosti byly odebrány vzorky pokrmů a surovin pro jejich přípravu v zařízeních společného stravování. Celkem bylo odebráno 195 vzorků z nichž 9 nevyhovělo požadavkům platných právních předpisů. Nejčastěji nevyhověly výrobky pro výskyt patogenního organismu Listeria monocytogenes. U jednoho vzorku čalamády domácí výroby ,odebraného v domácnosti v souvislosti s onemocněním otravou botulotoxinem, byla prokázána přítomnost tohoto toxinu. Nejčastěji nevyhověly cukrářské výrobky 10,34 %. U ostatních druhů odebíraných pokrmů byl zaznamenán ojedinělý nález nevyhovujících vzorků.

Na úseku kontroly předmětů běžného užívání byl proveden odběr 21 vzorků, z nichž nevyhověl požadavkům 1 vzorek výrobku pro děti do 3 let.

Zveřejněno: 19.4.2005