Nahrávám...

Kontrola zdravotní nezávadnosti hamburgerů v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Kontrola zdravotní nezávadnosti hamburgerů v Moravskoslezském kraji

S ohledem na výsledky studie Vědeckého výboru pro potraviny (duben 2004) , která ukázala, že téměř polovina obyvatel ČR využívá při stravování služeb zařízení rychlého občerstvení a z nabízeného sortimentu preferují spotřebitelé zejména párky v rohlíku a hamburgery provedli pracovníci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje od 15.3.2005 do 15.4.2005 cílenou kontrolní akci zaměřenou na podávání hamburgerů v zařízeních rychlého občerstvení v Moravskoslezském kraji. Kontrolní akce byla zaměřena na dodržování technologie přípravy občerstvení, na skladování surovin , na dodržování teplot a lhůt pro podávání občerstvení, osobní i provozní hygienu a na stavebně technické požadavky.

Celkem bylo provedeno šetření v 23 zařízeních společného stravování typu rychlého občerstvení ,zároveň s kontrolou na místě samém byl proveden i odběr 18 vzorků k laboratornímu vyšetření, které všechny vyhověl mikrobiologickým požadavkům na tento typ pokrmů.

Nejčastěji byly zjišťovány závady v osobní hygieně a nedodržení skladovací teploty surovin a hotových pokrmů celkem obě závady zjištěny ve 4 případech, ve 3 zařízeních docházelo ke křížení provozu ve dvou případech nebyla dodržena spotřební lhůta výrobků.

Za nedodržení požadavků zákona a vyhlášky bylo na místě uloženo 6 blokových pokut v celkové výši 3 100,- Kč.

Z výsledků kontroly lze konstatovat, že přípravě tohoto druhu občerstvení je ze strany provozovatelů věnována patřičná pozornost.

Zveřejněno: 25.4.2005