Nahrávám...

Kontrola bezpečnosti předmětů běžného užívání v roce 2009

Úvod / Občanům / Kontrola bezpečnosti předmětů běžného užívání v roce 2009

Kontrolu bezpečnosti předmětů běžného užívání, mezi které patří kosmetické prostředky, kuchyňské nádobí, potravinářské obaly, hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, provádí Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Pravidelné kontroly a odběry vzorků jsou organizovány podle plánu kontrolní činnosti, v rámci neplánovaných kontrol je v našem regionu ověřován výskyt nebezpečných výrobků, hlášených v rámci Evropského Společenství v systémech rychlého varování RASFF a RAPEX, řešeny jsou podněty spotřebitelů a jiných dozorových orgánů. Předmětem dozoru v loňském roce v tržní síti byla zejména kontrola značení výrobků, kdy jsou kontrolovány údaje nezbytné pro jejich identifikaci a informace důležité pro spotřebitele, jako jsou např. návody na použití a složení výrobků. U výrobců a dovozců předmětů běžného užívání byly kontroly zaměřeny zejména na kontrolu bezpečnosti výrobků, dodržování zásad správné výrobní praxe a povinné předložení dokumentace k výrobkům. Odběrem vzorků bylo ověřováno, zda výrobky vyhovují svým složením stanoveným hygienickým limitům.

V rámci státního zdravotního dozoru jsou kontrolováni výrobci, dovozci, distributoři i prodejci těchto výrobků. V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2009 provedeno celkem 1429 kontrol, z toho 823 kontrol v rámci šetření nebezpečných výrobků v systému RAPEX a 24 kontrol v rámci hlášení RASFF. Závady byly zjištěny v 69 provozovnách, nejčastěji se jednalo o závady zjištěné v tržní síti ve značení výrobků, kdy nebyla uvedena adresa výrobce nebo dovozce, případně byly výrobky zcela bez označení. Za tyto nedostatky byly uloženy sankce ve správním řízení v celkové výši 206 000,-Kč.

Odběry vzorků jsou zaměřeny zejména na typy výrobků, ve kterých byly v předchozích letech zjištěny rizikové látky, které mohou negativně působit na lidský organismus a na hračky a výrobky pro malé děti. Z celkového počtu 113 odebraných vzorků v loňském roce vyhovělo hygienickým požadavkům 100 vzorků, 13 vzorků nevyhovělo požadavkům platné legislativy. Jednalo se o hračky a výrobky pro děti do 3 let - chrastící kousátko a plenkové kalhotky, u kterých bylo zjištěno překročení limitu pro obsah esterů kyseliny ftalové, které jsou klasifikovány jako látky toxické pro reprodukci. Chrastící kousátko navíc vykazovalo nepříjemný zápach, netypický pro daný materiál. V kosmetických prostředcích byly zjištěny nebezpečné estery kyseliny ftalové v lacích na nehty a v tetovací barvě bylo na základě výsledků mikrobiologického vyšetření zjištěno, že výrobek nesplňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Laboratorním analýzám byly podrobeny také výrobky, které jsou určeny pro styk s potravinami a pokrmy, z nichž hygienickým požadavkům nevyhověla varné konvice, melaminové lžíce, plastové vaničky a konzervová víka. Výrobky nevyhověly z hlediska senzorických vlastností (zápach), dále byl zjištěn nadlimitní obsah formaldehydu a změkčovadel. Tyto rizikové látky jsou z výrobků uvolňovány v nadlimitním množství do potravin a spolu s potravinami spotřebitelem konzumovány, což může nepříznivě působit na lidský organismus. O výskytu těchto nebezpečných výrobků informovala krajská hygienická stanice Ministerstvo zdravotnictví ČR a byly vyhlášeny jako nebezpečné výrobky.

Všechny výrobky, které nevyhověly požadavkům platné legislativy byly neprodleně staženy z trhu, staženo bylo 524 kusů výrobků určených pro styk s potravinami, 138 kusů hraček, 2 kusy kosmetických prostředků a 2 kusy výrobků pro děti.

Zveřejněno: 9.4.2010