Nahrávám...

Výbuch sopky na Islandu

Úvod / Občanům / Výbuch sopky na Islandu

V souvislosti s výbuchem sopky na Islandu a jejím možným dopadem na kvalitu ovzduší i na území Moravskoslezského kraje upozorňuje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje na podkladě zpráv Českého hydrometeorologického ústavu – viz bližší informace http://portalh.chmi.cz/http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/olm/VA1def.pdf na možnost viditelného poprašku sopečného popela i v přízemní vrstvě. Tato situace by měla být krátkodobá, je však možné, že u citlivých osob a skupin obyvatelstva, což jsou lidé se srdečními a dýchacími chorobami, malé děti a senioři, může dojít k dráždění spojivek a dýchacích cest. Proto lze pro toto období doporučit omezení vycházek a větrání v budovách. Nemocní by měli pečlivě dbát o svoji dlouhodobou medikaci.

Odhad možných zdravotních rizik je plně závislý na vývoji meteorologické situace, o které bude průběžně informovat ČHMÚ.

Zveřejněno: 16.4.2010