KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Hygienická úroveň poskytování služeb péče o tělo v roce 2009

Úvod / Občanům / Hygienická úroveň poskytování služeb péče o tělo v roce 2009

Stejně jako v předchozích letech se Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě věnovala i v roce 2009 kontrole dodržování hygienických požadavků při poskytování služeb péče o tělo, tedy služeb epidemiologicky závažných, u nichž může při nedodržení stanovených hygienických zásad dojít u zákazníků k přenosu či vzniku různých onemocnění. K těmto službám patří např. holičství a kadeřnictví, kosmetika, solária, masáže, regenerační a rekondiční služby (fit centra ap.), pedikúra a manikúra a činnosti při nichž dochází k porušení integrity kůže - tetování, piercing a permanentní make-up.

Na území Moravskoslezského kraje byly v roce 2009 tyto služby poskytovány přibližně 2940 poskytovateli, což oproti roku 2008 představovalo nárůst o cca 11 % a oproti roku 2003 dokonce o 40 %. Pracovníci odboru hygieny obecné a komunální KHS MSK jich v roce 2009 zkontrolovali více než polovinu, provedli 1496 kontrol, při kterých byly hygienické závady zjištěny ve 121 případech, což představuje 8,1 % z počtu kontrolovaných. Tyto výsledky potvrzují trend zlepšování hygienické úrovně poskytování uvedených služeb započatý v roce 2007, kdy poprvé poklesl počet zjištěných závad pod 10 % z počtu kontrolovaných zařízení. Do té doby přesahoval počet zjišťovaných závad v jednotlivých letech 15 %, přičemž nejhorší situace byla v roce 2003 - téměř 23 %.

Za zjištěné nedostatky byly poskytovatelům uloženy peněžité sankce v celkové výši 109 900,- Kč většinou přímo na místě formou blokových pokut nebo příkazů.

Zveřejněno: 23.4.2010