KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Hodnocení koupací sezóny

Úvod / Občanům / Hodnocení koupací sezóny

V roce 2003 provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v letním období kontrolu kvality koupacích vod ve volné přírodě, a to na 29 místech v kraji. Jednalo se o místa pro koupání většího počtu osob na vodních nádržích, štěrkovištích a jezerech, která jsou stanovena vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR. Sledování kvality vody představovalo odběry vody v intervalech 14 dnů (a častěji) pro stanovení mikrobiologických, biologických a fyzikálně - chemických ukazatelů. V letošním roce bylo poprvé prováděno sledování biologických ukazatelů se zaměřením na přítomnost toxických forem sinic podle nově stanovené metodiky. Komplikovanost sledování byla dána stanoveným způsobem odběru - tzn., že odběry musely být prováděny v místě pro koupání v minimální hloubce 1 metru, a to pouze v době od 7 - 12 hodin.

Při hodnocení kvality vody byly zohledňovány jednotlivé skupiny ukazatelů, z nich však u fyzikálně-chemických nebyly zjištěny zásadní nedostatky, nevyhovující mikrobiologická kvalita byla pouze ojedinělá a z celkového významu při hodnocení zdravotních rizik pro koupající se ukázala jako nepodstatná. Dominantní pro hodnocení zdravotního rizika se prokázala přítomnost toxických sinic na základě vyhodnocení počtu buněk a jedinců toxických forem sinic. O výsledcích zjištěné kvality vody pro koupání byly podávány průběžně informace prostřednictvím tisku, rozhlasu i těchto internetových stránek, a to formou upozornění na nádrže, kde docházelo ke zhoršování kvality vody, tzn. k nárůstu počtu toxických sinic. Vedle toho nádrže s vyhovující kvalitní vodou pro koupání jmenovitě nebyly uváděny. V případě vydání zákazu koupání byla rovněž podávána informace pověřeným obcím.

    Celkově lze říci:
  • zákaz koupání byl vydán na 5-ti vodních nádržích - na 9-ti koupacích místech
  • voda nevhodná ke koupání byla zjištěna na 2 vodních nádržích - na 2 koupacích místech
  • na 14-ti vodních nádržích, na nichž je stanoveno 20 koupacích míst, bylo koupání v létě bez zdravotních rizik

Z uvedeného přehledu vyplývá, že na dvou třetinách koupacích míst Moravskoslezského kraje byla po celou koupací sezónu zjišťována vyhovující kvalita vody pro koupání, na jedné třetině byla v posledních týdnech koupací sezóny kvalita vody nevyhovující a většinou vedla k vydání zákazu koupání.

Koupací oblasti v Moravskoslezském kraji

Územní pracoviště
Opava
21.5.
2003
3.6.
2003
16.6.
2003
26.6.
2003
3.7.
2003
10.7.
2003
17.7.
2003
24.7.
2003
31.7.
2003
7.8.
2003
14.8.
2003
21.8.
2003
28.8.
2003
Hlučín - SRA
Opava - Stříbrné jezerovy
Budišov n.Budišovkou - VN Budišov n.B.
Územní pracoviště
Bruntál
 3.6.
2003
16.6.
2003
26.6.
2003
3.7.
2003
10.7.
2003
17.7.
2003
24.7.
2003
31.7.
2003
7.8.
2003
14.8.
2003
21.8.
2003
28.8.
2003
Tvrdkov - rybník 
Rýmařov Edrovice - rybník 
Bohušov - rybník 
Svobodné Heřmanice - rybník 
Karlovec - VN Slezská Harta - Karlovec 
Leskovec - VN Slezská Harta - Leskovec 
Nová Pláň - VN Slezská Harta - Nová Pláň 
Razová - VN Slezská Harta - Razová 
Roudno - VN Slezská Harta - Roudno I 
Roudno - VN Slezská Harta - Roudno II 
Územní pracoviště
Karviná
19.5.
2003
4.6.
2003
17.6.
2003
26.6.
2003
3.7.
2003
10.7.
2003
17.7.
2003
24.7.
2003
31.7.
2003
7.8.
2003
14.8.
2003
21.8.
2003
28.8.
2003
Horní Těrlicko - Těrlická přehrada - Pod Motelem
Horní Těrlicko - Těrlická přehrada - Těrlicko střed
Dolní Těrlicko - Těrlická přehrada - Pacalůvka
Starý Bohumín - Kališovo jezero - u loděnice
Bohumín - Vrbice - Vrbické jezero u měst. parkoviště
Územní pracoviště
Frýdek Místek
21.5.
2003
4.6.
2003
17.6.
2003
26.6.
2003
3.7.
2003
10.7.
2003
17.7.
2003
24.7.
2003
31.7.
2003
7.8.
2003
14.8.
2003
21.8.
2003
28.8.
2003
Baška - VN Baška
Brušperk - VN Brušperk 1
Dolní Domaslavice - VN Žermanice - Dol. Domaslavice
Lučina - VN Žermanice - Lučina
Soběšovice - VN Žermanice - Soběšovice
Místek - VN Olešná - Místek
Palkovice - VN Olešná - Palkovice
Územní pracoviště
Nový Jičín
14.5.
2003
27.5.
2003
9.6.
2003
26.6.
2003
3.7.
2003
10.7.
2003
17.7.
2003
24.7.
2003
31.7.
2003
7.8.
2003
14.8.
2003
21.8.
2003
28.8.
2003
Nový Jičín - Kojetín - VN Čerťák
Hodslavice - VN Kacabaja
Suchdol n. Odrou - Kletné - VN Kletné
Bílovec - VN Údolí Mladých
Kopřivnice - Lubina - VN Větřkovice
Odry Vítovka - VN Vítovka

Legenda:

- voda vhodná ke koupání
 bez zdravotních obtíží (jsou dodrženy doporučené hodnoty podle vyhl. č. 464/2000 Sb., Příl. č. 1, sinice < 20 000 buněk / 1 ml)

- zhoršující se kvalita vody bez zdravotních rizik
 
- zhoršující se kvalita vody
 lze očekávat lehké zdravotní obtíže, po koupání doporučeno osprchovat se pitnou vodou (překročeny doporučené, dodrženy limitní hodnoty vyhl. č. 464/2000 Sb., Příl. č. 1, sinice < 100 000 buněk / 1 ml)

- voda není vhodná ke koupání
 možné vážnější zdravotní obtíže u většiny populace, kont. dermatitidy, alergické reakce, záněty očních spojivek ap. (překročeny limitní hodnoty podle vyhl. č. 464/2000 Sb., Příl. č. 1, sinice > 100 000 buněk / 1 ml)

- zákaz koupání
 možnost vážného ohrožení zdraví u většiny populace (tvorba vodního květu v příhladinové vrstvě)

Zveřejněno: 11.12.2003