KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace ke koupací sezóně 2005 v MS kraji

Úvod / Občanům / Informace ke koupací sezóně 2005 v MS kraji

Pracovníci Krajské Hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zahájili v tomto týdnu odběry vzorků vod na vybraných vodních plochách a nádržích vhodných ke koupání.

Jedná se o významné koupací oblasti, které nemají provozovatele, využívá je ke koupání větší počet osob a Ministerstvo zdravotnictví je vyhláškou zařadilo na seznam sledovaných míst. V rámci celé České republiky se jedná o zhruba 130 míst. Kontrolu jakosti vody zajišťuje příslušná krajská hygienická stanice.

V rámci Moravskoslezského kraje se jedná o 30 míst, které pravidelně sleduje Krajská hygienická stanice MS kraje. Kontrola kvality vody koupacích oblastí je prováděna od června do září v intervalech nejméně 1x za 14 dní. Informace o kvalitě vody jsou uvedeny na internetové stránce KHS (www.khsova.cz) a poskytovány sdělovacím prostředkům. Aktualizace bude prováděna 1x týdně (pátek).

Při překročení limitů, kdy hrozí ohrožení zdraví je KHS povinna vydat zákaz koupání. Zákaz se zveřejňuje na úřední desce KHS, na úřední desce místně příslušné obce s rozšířenou působností a všech obcí tvořících její správní obvod. Kromě toho je zákaz předán k zveřejnění hromadným sdělovacím prostředkům. Je pak věcí občana, zda vezme na vědomí údaje o nevyhovující kvalitě vody ke koupání a bude zákaz respektovat. V tomto bodě je nutné upozornit na právní důsledky, kterým se mohou vystavit v případě nerespektování vydaného zákazu organizátoři dětských táborů, vedoucí vodáckých kurzů, učitelé s dětmi na výletech a pod.

V Informačníku uvádíme v tabulce přehled koupacích míst v MS kraji podle jednotlivých okresů včetně dvou provozovaných koupališť ve volné přírodě.

Zveřejněno: 24.5.2005