KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Problematika komárů po povodních

Úvod / Občanům / Problematika komárů po povodních

Hejtman MSK vyhlásil stav nebezpečí dne 18.5.2010 v 21,30 hod na územích obcí s rozšířenou působností, která byla zasažena povodněmi. Součástí popovodňových opatření je i řešení problematiky případného nadměrného výskytu popovodňových komárů v zaplavených územích. Bylo rozhodnuto, že koordinaci opatření proti komárům zajistí odbor krizového řízení Krajského úřadu MSK (postřik proti larvám komárů případně postřik proti již vylíhlým komárům, vyskytujících se v intravilánu obcí).

KKS MSK zajišťuje ve spolupráci se starosty obcí zakreslení lokalit s přetrvávajícími rozlevy do katastrálních map v měřítku 1:20 000. Zakreslené lokality musí být identifikovány v souřadnicovém systému. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (dále jen ZU) na základě objednávky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ( dále KHS) po předání map provádí v průběhu týdnů parazitologické šetření v rozlevech (zda jsou přítomny larvy komárů a pokud ano, které druhy a vývojová stádia komárů ). Na základě doporučení ZÚ a KHS provede Krajský úřad u jím vybrané firmy DDD zadání aplikace vytipovaného přípravku na konkrétním území.

Pokud se jedná o aplikace přípravku lze v zásadě uvažovat o dvou alternativách.

  1. aplikace VectoBac-u je aplikací specificky účinného (netoxického) prostředku vůči larvám komárů. Je úzce selektivní, funguje lidově řečeno jako "klíč a zámek". Aplikaci je možno provádět v průběhu celého dne. Nevýhodou tohoto přípravku je, že působí pouze na larvy, tzn. že pokud je komár v posledním stádiu - kukly, tak vyletí a přípravek nepůsobí.
  2. z biocidů proti již vylíhnutým komárům lze v podstatě použít jako jeden z mála schválených preparátů AQUA K-Othrine. Jedná se o preparát, který je účinný de facto proti veškerému hmyzu, může se aplikovat pouze po 18 hodině, nesmí pršet. Aplikace musí být ohlášena obcí na úřední desce a místnímu svazu včelařů minimálně 48 hodin předem. Není toxický pro teplokrevné živočichy, rozkládá se v průběhu hodin. Aplikuje se fugací - vytvořením aerosolů, vyvíjených za tepla (termické dýmování).

Zveřejněno: 3.6.2010