KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Komáři – problém po povodních

Úvod / Občanům / Komáři – problém po povodních

Po povodních se očekával pravděpodobný výskyt zvýšeného množství komárů v okolí řeky Odry na Novojičínsku, v ostravských částech Polanka n/O., Koblov, Antošovice a v oblasti Bohumína, na Karvinsku pak v okolí řek Petrůvka a Olše.

Ihned po opadnutí vody a po vytvoření bezodtokých lagun pracovníci Krajské hygienické stanice MS kraje ve spolupráci se starosty postižených měst a obcí a Zdravotním ústavem v Ostravě začali provádět mapování terénu s ohledem na vytipování možných líhnišť komárů po povodni. Bylo dohodnuto, že průběh likvidace komárů bude koordinovat Krajský úřad MS kraje (financování nákupu osobních repelentů, postřik proti larvám komárů, postřik proti již vylíhlým komárům, pokud bude nutný).

Vytipované lokality byly zaneseny do map dle GPS souřadnic. Celkem bylo lokalizováno a zaneseno do map 68 lokalit v postižených oblastech MS kraje.V líhništích komárů provádí hubení odborná firma za použití účinných insekticidních přípravků. Pro cílenou likvidaci larev komárů se používá selektivní insekticidní přípravek VectoBac. Celková rozloha líhnišť určených k aplikaci tohoto přípravku byla vymezena na 26 hektarů. Na lokalitách mimo chráněné přírodní oblasti se předpokládá zásah přípravkem Aqua K-Othrine. K osobní ochraně doporučuje KHS nákup repelentů, které jsou dostupné v běžné distribuční síti.

Na celkem 14 lokalitách ve Studénce, Jeseníku nad Odrou, Kujavách, v obci Albrechtičky u Nového Jičína, v Petrovicích u Karviné, v Bohumíně a v oblasti Polanecké louky v Ostravě již proběhla aplikace přípravku VectoBac. V několika lokalitách provedla KHS v kooperaci se ZÚ a obcemi kontrolu účinnosti provedených opatření k cílené likvidaci larev komárů – opatření byla vyhodnocena jako účinná.

V souvislosti s druhou povodňovou vlnou a opakovanými rozlevy v některých lokalitách, nově také na Opavsku, zůstává KHS se svými partnery nadále v pohotovosti. Po opadnutí vody zahájí rekognoskaci terénu s ohledem na vytipování případných dalších možných líhnišť komárů.

Přenos infekčních chorob z komárů na člověka je v našich podmínkách nevýznamný. Na komáry pohlížíme spíše jako na obtěžující hmyz.

Zveřejněno: 4.6.2010