KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě a sezónní koupaliště v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě a sezónní koupaliště v Moravskoslezském kraji

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zahájili počátkem tohoto týdne pravidelné odběry vzorků vody na vybraných vodních plochách a nádržích vhodných ke koupání. Jedná se o tzv.koupací oblasti, které nemají provozovatele, využívá je ke koupání větší počet osob a Ministerstvo zdravotnictví je vyhláškou zařadilo na seznam sledovaných míst. V rámci celé České republiky se jedná o zhruba 130 míst. Povinnost kontroly jakosti vody má příslušná krajská hygienická stanice. V rámci Moravskoslezského kraje je kvalita vody sledována na 24 místech. Sledování provádí Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v intervalu nejméně 1x za 14 dní.

Kontroly kvality vody jsou obvykle zahajovány ve druhé polovině května, v letošním roce však v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek byl začátek vzorkování posunut až na druhý červnový týden.

První laboratorní analýzy prokázaly zhoršenou kvalitu vody pouze v jedné nádrži, a to na Těrlické přehradě na Karvinsku. Na všech třech koupacích místech rozbory prokázaly přítomnost toxických druhů sinic ve vodě. Stanovená množství sice nepředstavují zdravotní riziko pro běžnou populaci, avšak nelze vyloučit vznik zdravotních problémů u některých vnímavých jedinců (děti, alergici, těhotné ženy). Proto doporučujeme těmto skupinám osob zkrácení doby pobytu ve vodě v této nádrži a po koupání se osprchovat pitnou vodou.

Kvalita vody v ostatních nádržích v kraji nepředstavuje zdravotní riziko pro koupající se. Avšak v některých nádržích – zejména v okrese Frýdek – Místek a na Karvinsku – je jakost vody vlivem vydatných srážek v minulých týdnech negativně ovlivněna po senzorické stránce.

S příchodem letního počasí monitoruje KHS MSK i připravenost areálů letních koupališť na koupací sezónu. V minulém týdnu již zahájila provoz některá venkovní umělá koupaliště. Ve většině případů se jedná o větší areály. K dnešnímu dni je v Moravskoslezském kraji v provozu 10 z celkového počtu 51 evidovaných sezónních zařízení. Provozovatelé těchto koupališť jsou povinni zajistit kvalitu vody v bazénech tak, aby vyhovovala legislativním požadavkům, ověřovat kvalitu vody v požadovaném rozsahu a četnosti laboratorními rozbory a výsledky neprodleně zasílat orgánu ochrany veřejného zdraví do celostátního registru. Dále mají řadu dalších provozních povinností – zajišťovat řádný úklid a údržbu areálů, likvidovat odpad, vést provozní záznamy. Pracovníci KHS MSK budou v průběhu letní sezóny kontrolovat plnění těchto povinností, kontroly budou spojeny s vlastními odběry vzorků ke kontrole kvality bazénové vody.

Zveřejněno: 10.6.2010