Nahrávám...

Kontrola zdravotní nezávadnosti studených pokrmů – nakládané uzeniny

Úvod / Občanům / Kontrola zdravotní nezávadnosti studených pokrmů – nakládané uzeniny

S ohledem na oblíbenost výrobků typu nakládané uzeniny – utopenci mezi spotřebiteli , provedli pracovníci odboru hygieny výživy v období od 15.4.2005 do 15.5.2005 kontrolní akci zaměřenou na tyto oblíbené studené pokrmy. Kontrolní akce byla zaměřena na dodržování technologie přípravy těchto studených pokrmů , na skladování surovin , na dodržování teplot a lhůt pro podávání studených pokrmů , osobní i provozní hygienu a na stavebně technické požadavky.

Celkem bylo provedeno šetření v 17 zařízeních společného stravování,zároveň s kontrolou na místě samém byl proveden i odběr 12 vzorků k laboratornímu vyšetření. Odebrány byly jak výrobky vyráběné na místě v restauraci, tak výrobky vyráběné průmyslově. Z odebraných vzorků pouze jeden výrobek vlastní výroby nevyhověl v ukazateli celkový počet mikroorganismů.Překročení tohoto ukazatele signalizuje, že při výrobě a podávání nebyly dodrženy všechny požadavky na správnou hygienickou praxi. Průmyslově vyráběné výrobky vyhověly požadavkům stávající legislativy.

Pouze ve 3 provozovnách byly zjištěny závady v osobní a provozní hygieně a v 1 provozovně bylo zjištěno skladování nakládaných uzenin společně se syrovým masem .

Za nedodržení požadavků zákona a vyhlášky byly na místě uloženy 3 blokové pokuty v celkové výši 1 700,- Kč.

Z výsledků kontroly lze konstatovat, že podávané nakládané uzeniny jsou zdravotně nezávadné, pozitivně se zde uplatňuje působení kyselého prostředí na zastavení růstu a množení nežádoucích mikroorganismů.

Zveřejněno: 27.5.2005