KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Vysilání dětí na letní tábory

Úvod / Občanům / Vysilání dětí na letní tábory

Zadáte-li do vyhledávače termín „dětské tábory“, vychrlí se na vás nepřeberná nabídka lákavých letních akcí pro děti všech věkových skupin, které organizuje spousta organizací, agentur či jednotlivců nabízejících atraktivní programy v krásném prostředí.

Krajská hygienická stanice /KHS/ v místě konání dětské rekreace je jediným orgánem, kterému je povinen každý pořadatel zotavovací akce /ZA/, tedy akce pro více než 30 dětí a s trváním delším než 5 dnů, nahlásit předem konání tohoto tábora a tím se zároveň zavazuje, že pro děti zajistí a naplní zákonem dané podmínky. Tato povinnost však není dána provozovatelům akcí pro menší počet dětí a s kratší dobou trvání - tzv. jiných podobných akcí /JPA/, byť řada zodpovědných pořadatelů akce oznamuje.

Moravskoslezský kraj – zejména horské oblasti na Frýdeckomístecku, Opavsku, Bruntálsku a Novojičínsku jsou hojně využívány v prázdninovém období k rekreaci dětí formou táborů. Pro ilustraci uvádíme přehled o ZA a JPA v létech 2005-2009 a zatím ohlášených akcí v r.2010:

 200520062007200820092010
Počty ZA13012011911612891
Počty turnusů292245218222226194
Počty dětí16 25315 52612 52213 71513 93911 913
 
Počty JPA674432162618
Počty turnusů677432162618
Počty dětí1 2371 4851 1261 11601 117362
Celkem dětí na táborech17 49017 01113 64814 87515 04712 275

Povinností pracovníků KHS je provádět na ZA státní zdravotní dozor. Kontrolují se podmínky zajištění akce pitnou vodou, podmínky ubytování, stravování, osobní hygieny, zdravotní péče a denního režimu. Zkušenosti z dozoru jsou vesměs pozitivní – provozovatelé ohlášených akcí jsou zkušení, proškolení a zodpovědní. Obvykle tyto akce pořádají osoby s dlouholetou pedagogickou praxí či lidé, kteří se dětem věnují celoročně při různých volnočasových aktivitách.

Pokud jste pro vaše dítě vybrali „tábor“ z bohatých nabídek z internetu, bylo by vhodné si zjistit, zda akce je oznámena na KHS (možno ověřit i přímo na KHS) a opatřit si co nejvíce informací nad rámec uváděné nabídky. Často totiž jde o akce, kde se dětem věnují jen o něco starší brigádníci bez zkušeností, pro slibované koupání nejsou vytvořeny podmínky, ubytování je v dezolátních stanech, místo výuky jízdy na koních je hlavním programem ve skutečnosti čištění stájí a hrabání sena, o pitný režim se musí děti postarat samy nákupem nápojů v restauraci, restaurační strava neodpovídá deklarovaným požadavkům, akce nemá zdravotníka…stížnosti, které pak rodiče sdělují na KHS se pak velice těžce prošetřují, postihují a sjednává náprava.

Navíc, nenahlášené „tábory“ nejsou evidovány ani v databázi Hasičského záchranného sboru. To znamená, že v případě např. povodní, vichřic či jiných nepředvídaných okolností, není zajištěn jejich okamžitý výjezd na záchranu dětí.

Věříme, že jste k výběru letního pobytu pro vaše dítě přistoupili zodpovědně a za vaše peníze budou dětem poskytnuty slibované služby ke spokojenosti všech.

Zveřejněno: 1.7.2010