KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody - 26. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody - 26. týden

V tomto kalendářním týdnu byly odebrány vzorky vody na všech 24 koupacích místech v kraji.

Ve srovnání s výsledky minulého týdne došlo k výraznému zhoršení kvality vody na vodní nádrži Žermanice v okrese Frýdek Místek, kde laboratorní analýzy prokázaly masivní rozvoj toxických sinic na všech třech koupacích místech. Sinice mohou být příčinou řady zdravotních problémů u koupajících se osob. Vedle alergických reakcí (vyrážky, zarudlé oči, rýma) může dojít vlivem produkovaných toxinů ke střevním a žaludečním potížím, bolestem hlavy i jaterním problémům. S ohledem na tyto skutečnosti se koupání v této nádrži v současné době nedoporučuje.

Kvalita vody ve všech ostatních nádržích nepředstavuje zdravotní riziko pro koupající se osoby, avšak v řadě nádrží má voda v důsledku rozvoje řas zhoršené senzorické vlastnosti (voda se jeví zpravidla zakalená, má změněnou barvu). Jedná se o všechny nádrže na Novojičínsku, Těrlickou přehradu na Karvinsku a nádrže Brušperk, Olešná a Baška v okrese Frýdek-Místek.

Vedle koupacích míst byla v tomto týdnu pracovníky KHS MSK provedena kontrola kvality vody i v areálu přírodního koupaliště na štěrkovně v Hlučíně. Laboratorní analýzy prokázaly vyhovující kvalitu vody jak ve volném jezeře, tak i v umělé nádrži (bazén B1), která je napouštěna vodou z jezera vždy před zahájením letní sezóny. V této umělé nádrži došlo k masivnímu rozvoji vodních rostlin, které pokrývají významnou část dna a místy prorůstají až k hladině.

V rámci odběrů vody na koupacích místech je věnována i pozornost okolí jednotlivých míst (sekání trávníků, možnost likvidace odpadků (umístění odpadkových nádob), úklid bezprostředního okolí koupacího místa apod. Praxe ukazuje, že úroveň okolí jednotlivých koupacích míst je rozdílná. Ačkoli povinnost údržby pláží na těchto místech z platné legislativy nevyplývá je úroveň čistoty odrazem zájmu obce.

S ohledem na nástup letního počasí zahájili pracovníci hygienické služby kontrolu plnění povinností provozovatelů letních koupališť. Při kontrolách nebyly dosud zjištěny nedostatky.

Koupací místa v roce 2010

Zveřejněno: 1.7.2010