KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Co se děje na dětských táborech v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Co se děje na dětských táborech v Moravskoslezském kraji

Neradi bychom to zakřikli, ale po prvních 21 kontrolách provedených na letních dětských táborech, kterých konání máme pořádající osobou řádně nahlášeno, nebyla zjištěna ani jedna hygienická závada! Zdravé, spokojené děti v dobrých rukou vedoucích nás jenom ujistily, že pořadatelé táborů nepodcenili přípravy a vše běží, jak bylo naplánováno.

V našich kancelářích však po prvních prázdninových dnech začínají zvonit telefony a dochází i písemné stížnosti na „tábory“, které si rodiče vybrali z bohaté nabídky na internetu a draze je zaplatili, ale od dětí se dozvěděli, že jídlo nestálo zanic, na vzdálené latríny se bály chodit, aby tam nespadly či cestou nešláply na lejna, kolem ubytovny byl nejen zápach z odpadků a výkalů zvířat, ale i hejna obtěžujících much, k mytí rukou barel s kdoví kdy naposled vyměněnou (ale chlorovanou vodou), k případné osobní hygieně koupelna majitelky, pro pitný režim voda z nezajištěného zdroje. Hlavní programovou náplní čištění stájí, zvířat a hrabání sena místo slibované výuky jízdy na koni-ta jen sporadicky, byl-li k dispozici někdo kompetentní.

To jsou jen namátkou vyjmenované stesky rodičů na samozvané podnikatele, kteří nalákali vábivou reklamou důvěřivé zákazníky. Že jsme zatím nemuseli řešit infekční onemocnění z těchto malých a nenahlášených táborů je nejspíš štěstí, ale současně stále hrozící riziko. A to raději ani nemluvíme o naprosté absenci osob, které by mohly na těchto farmách či statcích poskytnout základní zdravotní péči nebo garanci zdravotní způsobilosti dospělých, kteří se tzv. o děti starají!

Na závěr rada pro rodiče – pokud jste pro své dítě tábor našli a zatím nezaplatili, ověřte si, zda je tábor ohlášený na místně příslušné hygienické stanici (tudíž by měl splňovat všechny požadavky dané platnou legislativou) a pokud jste již zaplatili pobyt na neohlášené akci, plnění slibovaných podmínek sledujte a striktně vyžadujte na pořádající osobě. Zpětné vymáhání peněz za neplnění podmínek prostřednictvím hygienické služby není možné.

Zveřejněno: 15.7.2010