KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace o kvalitě vody ke koupání a výsledky kontrolní činnosti Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve stravovacích provozech na koupalištích a koupacích místech - 28 týden

Úvod / Občanům / Informace o kvalitě vody ke koupání a výsledky kontrolní činnosti Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve stravovacích provozech na koupalištích a koupacích místech - 28 týden

…Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve stravovacích provozech na koupalištích a koupacích místech - 28 týden

Ve 28. kalendářním týdnu provedli pracovníci KHS MSK kontrolu kvality vody na všech koupacích místech v kraji.

Ve srovnání s výsledky minulých odběrů nedošlo k výrazným změnám v kvalitě vody na jednotlivých koupacích místech s výjimkou Žermanické přehrady na Frýdeckomístecku. Na všech třech koupacích místech na této nádrži sice došlo k poklesu množství toxických sinic a stanovená množství již nepředstavují významné zdravotní riziko pro běžnou populaci, nelze však vyloučit zdravotní problémy v souvislosti s koupáním v této nádrži u rizikových skupin (malé děti, alergici, těhotné ženy, osoby s oslabeným imunitním systémem). Doporučujeme zkrátit dobu koupání v nádrži a následně se osprchovat nejlépe v pitné vodě.

Kvalita vody ve všech ostatních nádržích i nadále nepředstavuje zdravotní riziko pro koupající se osoby, byť v některých nádržích přetrvávají zhoršené senzorické vlastnosti vody.

Pracovníci Krajské hygienické stanice se sídlem v Ostravě v rámci kontrolní činnosti průběžně provádějí i kontroly letních umělých koupališť. K dnešnímu dni bylo zkontrolováno 21 areálů v rámci kraje. Při kontrolách dosud nebyly zjištěny závažnější nedostatky. Drobné závady (např. nedostatky při provádění kontrolních měření ukazatelů kvality vody, nedostatky při likvidaci odpadků, nedostatečná údržba brodítek apod.) byly řešeny na místě udělením blokových pokut.

V první polovině července 2010 proběhly kontroly i ve stravovacích provozech na koupalištích a koupacích místech Moravskoslezského kraje. Doposud byly prověřeny restaurace a stánky na koupalištích v Ostravě – Porubě, Havířově, Třinci, Jablunkově, Frýdlantě nad Ostravicí, Vítkově, Hradci, Bruntálu, Nové Pláni, Štramberku, v Novém Jičíně, Frenštátě p. Radhoštěm a na koupacích místech v rekreačních střediscích u Těrlické přehrady, v Kletném a v Bohušově.

Celkem bylo zkontrolováno 63 provozoven. Ve většině z nich byly hygienické požadavky dodrženy, potraviny byly skladovány při bezpečných teplotách, osobní a provozní hygiena byly na dobré úrovni. Nedostatky se zjistily ve 22 případech, tj. ve 35% kontrolovaných provozů. Mezi nejčastěji zjišťovanými závadami bylo nesprávné skladování potravin v chladnicích, nález neoznačených potravin (korbáčiky, utopenci) a nedostatky v čistotě pracovních ploch a skladovacích prostorů. Za zjištěné závady bylo provozovatelům uloženy sankce v celkové výši 33.000 Kč.

Kontroly budou nadále probíhat.

Koupací místa v roce 2010

Zveřejněno: 15.7.2010