KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – hodnocení letní koupací sezóny

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – hodnocení letní koupací sezóny

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě prováděli v průběhu letní koupací sezóny pravidelné odběry vzorků vod na vybraných vodních plochách a nádržích vhodných ke koupání.

V koupací sezóně 2010 bylo na území MS kraje kontrolováno 24 koupacích oblastí. Oproti minulosti byly pravidelné kontroly kvality vody zahájeny později vzhledem ke květnovým záplavám, které postihly Moravskoslezský kraj. I přesto bylo nutné dodržet minimální počet kontrol, jejichž výsledky jsou každoročně Českou republikou reportovány do EU. Sledování kvality vody bylo prováděno ve čtrnáctidenních intervalech a tam, kde byla zjištěna přítomnost toxických sinic, byl interval zkrácen na týden.

Celkem bylo v koupací sezóně 2010 provedeno 213 kontrol, spojených s odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření. Výsledky letošního vzorkování opět potvrdily, že na začátku koupací sezóny nelze odhadnout vývoj kvality vody v jednotlivých nádržích, byť je obecně známo, že pro rozvoj sinic je startovacím faktorem teplota a obsah živin ve vodě, zejména fosforu. Některé nádrže v minulých letech měly již od poloviny koupací sezóny problémy s přítomností toxických sinic a v letošní sezóně naopak vykazovaly po celou dobu vzorkování vyhovující kvalitu. Jako příklad lze uvést vodní nádrž v Budišově nad Budišovkou.

Zajímavé rovněž bylo výrazné zhoršení kvality vody pro koupání pro přítomnost toxických sinic na všech koupacích místech v okrese Frýdek Místek ve srovnání s ostatními místy v kraji (s výjimkou rybníka Bohušov na Bruntálsku).

Na žádné koupací oblasti nebyl v sezóně 2010 vydán zákaz koupání..

Vedle koupacích oblastí, dozorovaných na náklady státu, byla dále provozována i tzv. koupaliště ve volné přírodě. V Moravskoslezském kraji se jedná o rekreační areál na štěrkovně v Hlučíně (volné jezero) a nádrž pro plavce v areálu Letního koupaliště v Porubě. V nádrži letního areálu v Porubě byla po celou letní sezónu kvalita vody vyhovující. Rovněž kvalita vody v nádrži Štěrkovna Hlučín byla po většinu sezóny vyhovující, ke zhoršení došlo až ve druhé polovině měsíce srpna , kdy bylo vydáno upozornění na možná rizika z koupání pro vybrané rizikové skupiny osob.

Pravidelné informace byly poskytovány každý čtvrtek ČTK a rovněž v průběhu léta regionálním televizním a rozhlasovým stanicím.

Koupací místa v roce 2010

Zveřejněno: 2.9.2010