KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Letní dětská rekreace 2010 v Moravskoslezském kraji – hodnocení

Úvod / Občanům / Letní dětská rekreace 2010 v Moravskoslezském kraji – hodnocení

Podhorské a horské oblasti našeho kraje jsou již tradičně v době letních prázdnin využívány i k letní dětské rekreaci. Organizované pobyty dětí jsou pořádané za účelem posílení jejich zdraví, zvýšení tělesné zdatnosti či získání specifických znalostí a dovedností. Za posledních deset let však tohoto způsobu rekreace dětí (co do počtu akcí, tak i počtu turnusů) postupně ubývá, jak je patrné i z následujících grafů č.1 a č.2.

Graf č. 1 – Počty táborů v Moravskoslezském kraji

Graf č. 2 – Počty turnusů v Moravskoslezském kraji

I ve sledovaném parametru – počty prorekreovaných dětí, zaznamenáváme stále menší počet účastníků (viz graf č.3).

Graf č. 3 – Počty prorekreovaných dětí v Moravskoslezském kraji

V roce 2010 bylo formou zotavovacích akcí (ZA) pro 30 a více dětí po dobu delší než 5 dnů v kraji zorganizováno a na KHS nahlášeno 116 táborů s 224 turnusy pro 13 634 dětí, formou jiných podobných akcí (JPA) bylo nahlášeno dalších 27 akcí s 38 turnusy pro 847 dětí. Nejvíce akcí bylo organizováno v okrese Frýdek-Místek (viz graf č.4).

Graf č. 4 – Počet ZA + JPA v Moravskoslezském kraji dle okresů

Z celkem 14 481 účastníků letních táborových akcí pro děti jich nejvíce (43 %) trávilo část letních prázdnin v podhůří Beskyd v okrese Frýdek-Místek (viz graf č.5).

Graf č. 5 – Počty dětí na letní dětské rekreaci v Moravskoslezském kraji dle okresů

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě z celkem nahlášených 262 turnusů ZA a JPA navštívili a zkontrolovali 108 ZA a 6 JPA (44 %). Byla zjištěna uspokojivá úroveň akcí. Pouze v 9 případech byly zjištěny hygienické nedostatky – ve stravování (zamrazování potravin, skladování zbytků, chyby při likvidaci odpadů), v nezajištění odpovídajících podmínek pro osobní hygienu, ve 2 případech byla používána voda neodpovídající požadavkům na vodu pitnou. Za zjištěné nedostatky byla uložena bloková pokuta 6 provozovatelům v celkové výši 4.100,- Kč, což je výrazně méně než v letech předchozích (viz graf č.6).

Graf č. 6 – Udělené sankce

Žádná vážná onemocnění, úrazy či hromadná infekční onemocnění zjištěny ani hlášeny nebyly. Žádný tábor nebyl zakázán nebo předčasně ukončen. Ani letošní povodně do průběhu dětských táborů na území Moravskoslezského kraje nijak nezasáhly, nebyly nutné evakuace účastníků.

Za příznivý průběh a spokojenost dětí patří určitě dík všem pořadatelům a pracovníkům letních dětských táborů pořádaných v našem kraji v roce 2010.

Zveřejněno: 6.9.2010