Nahrávám...

Dny NATO 2010 – kontrola stánků s rychlým občerstvením

Úvod / Občanům / Dny NATO 2010 – kontrola stánků s rychlým občerstvením

Dny NATO s prohlídkou vojenské a záchranářské techniky patří k nejrozsáhlejším akcím tohoto druhu. Hlavního programu, který probíhal ve dnech 18. a 19. září na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově, se opět zúčastnilo několik desítek tisíc lidí. Stravování tak velkého počtu návštěvníků přináší určitá rizika vzniku hromadných alimentárních onemocnění, proto pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedli kontrolu stánků s rychlým občerstvením a zaměřili se zejména na pokrmy z grilovaného masa, uzenin a bramborového těsta. Prověřeny byli i prodejci zmrzlin a pokrmů asijské kuchyně.

Akce byla ze strany pořadatelů i provozovatelů dobře připravena. Pro potravináře byla zajištěna dostatečná kapacita hygienického zázemí a nádob na sběr odpadů, zdroj pitné vody byl řešen formou žlabů a cisteren, veškeré občerstvení bylo podáváno v nevratných obalech. Stánky byly vybaveny potřebnou technologií včetně zařízení k udržování osobní a provozní hygieny.

Hygienickou úroveň přípravy a prodeje občerstvení lze v porovnání s předchozími lety hodnotit jako uspokojivou až mírně se zlepšující. Vyplývá to zejména ze skutečnosti, že velká část provozovatelů se podobných akcí zúčastňuje opakovaně a každým rokem se snaží vybavení svých stánků doplnit, rozšířit a vylepšit. Tito provozovatelé nemají problém s udržením správné teploty v chladících zařízeních ani se zajištěním čerstvých potravin a surovin. Dodržování osobní a provozní hygieny je samozřejmostí.

Někteří však doposud tyto problémy nevyřešili. Z 27 zkontrolovaných stánků byly v šesti případech zjištěny závažné nedostatky, za které byly uloženy sankce v celkové výši 8.500,- Kč. Závady se týkaly nevyhovující teploty v chladícím zařízení, nedostatečné teploty při uchovávání hotových pokrmů např. hamburgerů a halušek, používání nevhodného obalového materiálu či nízké úrovně provozní hygieny. Několika provozovatelům nařídili pracovníci KHS okamžitá opatření směřující k ochraně veřejného zdraví. Jednalo se o zákaz používání bramborového těsta skladovaného na přímém slunci, zákaz prodeje potravin s prošlým datem spotřeby, nařízení sanitace provozních nádob a náčiní. V jednom případě bylo nařízeno okamžité znehodnocení pokrmů neznámého původu.

Příčinou vzniku onemocnění z potravin u akcí s velkou koncentrací lidí bývá často nedodržení základních hygienických pravidel ze strany provozovatelů, zejména udržování potravin při teplotě umožňující růst patogenních mikroorganismů, společné skladování syrových a tepelně upravených potravin, používání surovin s prošlým datem spotřeby a nedostatečná osobní a provozní hygiena. Účel kontrol provedených pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, kterým bylo zajistit bezodkladné odstranění těchto závad, byl splněn.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě seznámili návštěvníky akce s výsledky práce v oblasti ochrany ovzduší, epidemiologie a hygieny práce.

Zveřejněno: 21.9.2010