Nahrávám...

Kontrola prodeje zmrzliny v zařízeních společného stravování v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Kontrola prodeje zmrzliny v zařízeních společného stravování v Moravskoslezském kraji

Vzhledem k oblíbenosti tradiční letní pochoutky – zmrzliny mezi spotřebiteli všech generací byla ve dnech 15. a 16. června 2005 provedena na celém území Moravskoslezského kraje kontrola hygienické úrovně prodeje tohoto typu občerstvení. Kontrola byla zaměřena zejména na stavebně technické zabezpečení přípravy tohoto občerstvení, na značení této pochoutky, spotřební lhůty či na uskladnění kornoutků ve kterých je zmrzlina podávána.

Celkem byla kontrola provedena ve 130 zařízeních společného stravování, nejvíce kontrol bylo provedeno v restauracích a bufetech, stáncích či rychlých občerstveních.Nejméně pak bylo provedeno kontrol předsunutých prodejů- prodej před restaurací či prodejnou potravin

Nejčastěji byly zjišťovány závady ve značení výrobků, kdy stávající legislativa ukládá provozovateli povinnost označit při prvním otevření vaničky se zmrzlinou datum a hodinu otevření pro ověření dodržení spotřební lhůty porcované zmrzliny , která je zákonem stanovena na 48 hodin, pokud výrobce nestanoví jinak. Tato závada byla zjištěna v 18 procentech provozoven. U více než 9 procent prodejních míst zmrzliny bylo zjištěno, že nesplňují stavební požadavky stanovené zákonem , u 6 procent prodejců zmrzliny byly zjištěny závady technického charakteru , zejména nedostatek lednic či mraznic pro uložení hotové zmrzliny, či surovin pro její výrobu. Rovněž u 6 % prodejců byly zjištěny závady v uložení kornoutků( uložení na zemi, bez zakrytí apod.), či nebyly k dispozici vhodné podávky pro podání naporcované zmrzliny spotřebiteli. Ostatní závady byly zjištěny pouze ojediněle.Nejvíce závad bylo zjištěno v restauračních provozech a nejméně u stánků předsunutého prodeje.

Za nedodržení požadavků zákona a vyhlášky bylo na místě uloženo 29 blokových pokut v celkové výši 15 100,- Kč. Za závažnější porušení zákonných předpisů bude se 3 provozovateli zahájeno správní řízení o uložení pokuty.

Z výsledků kontroly lze konstatovat, že při prodeji této letní pochoutky je ze strany provozovatelů věnována poměrně malá pozornost zejména oblasti značení , zlepšit by se měl do budoucna i stavebně – technický stav provozoven podávajících zmrzlinu.

Zveřejněno: 17.6.2005