Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 29.10.2010

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 29.10.2010

Týdenní incidence ARI se v posledním období mírně zvyšovala, což odpovídá danému ročnímu období, avšak stále se pohybovala na hodnotách kolem 1 000 případů na 100 000 obyvatel kraje.

V tomto týdnu měla hodnotu 1 027 případů na 100 000 obyvatel a jak je u těchto respiračních nákaz běžné, nejvíce postiženou věkovou skupinou byly předškolní děti. Mezi původci ARI převládá Mycoplasma pneumoniae.

Dle sdělení Národní referenční laboratoře pro chřipku je výskyt chřipky v Evropě stále na minimální úrovni a v ČR není dosud evidován žádný laboratorně potvrzený záchyt chřipky.

Zveřejněno: 29.10.2010