KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – možná zdravotní rizika

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – možná zdravotní rizika

V průběhu letních měsíců mnoho z nás vyhledává koupání ve volné přírodě - na rybnících, jezerech, štěrkovnách apod. Sledování kvality vody ve volné přírodě je jedním z dominantních problémů a zároveň hlavním úkolem pro hygienickou službu.

V rámci Moravskoslezského kraje se jedná o 30 míst, které pravidelně sleduje Krajská hygienická stanice MS kraje. Kontrola kvality vody koupacích oblastí je prováděna od června do září v intervalech nejméně 1x za 14 dní. Informace o kvalitě vody jsou uvedeny na internetové stránce KHS (www.khsova.cz) a vždy v závěru týdne (pátek) je vydávána tisková zpráva.

Pokud se jedná o vlastní kvalitu vody pro koupání je možno konstatovat, že na území MSK se problematika rizika koupání zužuje na identifikaci toxických forem sinic nacházejících se ve vodě. Několikaleté zkušenosti potvrzují, že ani na jednom ze stanovených 30 koupacích míst nebývá problém s mikrobiologickou či fyzikálně-chemickou kontaminací, ale jak již bylo uvedeno, může být problém s přítomností toxických sinic.

Sinice obsahují látky, které způsobují zejména alergie. U koupajícího se člověka, podle toho jak je citlivý a jak dlouho ve vodě pobývá, se mohou objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma. Sinice také mohou produkovat různé jedovaté látky. Podle toho kolik a jaké jedovaté látky se do těla dostane se liší i projevy: od lehké akutní otravy projevující se střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy až po vážnější jaterní problémy.

K tomu, abychom mohli orientačně rozeznat riziko z koupání ve vodě ve volné přírodě, zda jsou ve vodě přítomny sinice, můžeme provést tzv. Maršálkův test, a to následujícím způsobem: Láhev se zúženým hrdlem (použijme PET láhev od balené vody) naplníme zcela vodou a necháme cca 20 min. stát v klidu na světle. V případě, že se u hladiny vytvoří zelený kroužek tvořený zelenými organismy ve tvaru „sekaného jehličí nebo zelené krupice“, tak se bude jednat s největší pravděpodobností o sinice. Pokud zůstane voda zakalena rovnoměrně, či se začne tvořit zákal u dna, půjde pravděpodobně o řasy, u kterých není jednoznačně produkce škodlivých látek popisována.

Na závěr považuji za potřebné opětovně upozornit na problémy spojené s využíváním ostatních vodních ploch a toků, tj. mimo vyhlášené koupací oblasti. Je nutné si uvědomit, že v těchto případech kvalita vody z hlediska využití pro vodní rekreaci a koupání není nikým sledována a případná zdravotní rizika z vody se mohou zvyšovat.

Zveřejněno: 24.6.2005