Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 12.11.2010

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 12.11.2010

Týdenní nemocnost ARI se ve srovnání s minulým týdnem sice zvýšila o 13%, avšak její hodnota – 1 187 případů na 100 000 obyvatel nadále setrvává na hodnotě odpovídající sezónnímu neepidemickému výskytu ARI.

Podíl osob ošetřených v kraji na LSPP pro ARI se oproti předchozímu týdnu nezměnil a pohybuje se maximálně do 16%.

Dle sdělení Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu Praha je situace ve výskytu chřipky v Evropě i ČR dosud klidná, byly však zachyceny 2 kmeny chřipky A Pandemic (7leté dítě a 18letý adolescent v kraji Vysočina a Pardubickém kraji).

Dle odhadu SZO by však měl v této sezóně převládat kmen chřipky A (H3N2)

Zveřejněno: 12.11.2010