Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 19.11.2010

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 19.11.2010

Ve srovnání s minulým týdnem se nemocnost snížila na hodnotu 1 087 případů na 100 000 obyvatel, což představuje pokles o 8,4%. Kromě Opavska byl mírný pokles zaznamenán ve všech oblastech kraje. Nejvíce postiženou věkovou skupinou jsou stále děti předškolního věku.

Podíl osob ošetřených na LSPP v kraji pro ARI je nadále nízký a pohybuje se kolem 17%, což je v daném ročním období běžné.

Dle sdělení Národní referenční laboratoře pro chřipku SZÚ v Praze má nemocnost v ČR mírně stoupající tendenci, pro tuto roční dobu však obvyklou. NRL potvrdila zatím sporadickou cirkulaci virů chřipky A, včetně H1N1 Pandemic. I v jiných státech Evropy je situace celkově stále klidná, jsou evidovány sporadické záchyty jak virů chřipky A/H1N1 Pandemic, tak i virů A/H3N2 a chřipky B, nicméně i zde je patrný mírně, ale jednoznačně stoupající trend.

Zveřejněno: 19.11.2010