Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 26.11.2010

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 26.11.2010

Týdenní nemocnost ARI se v kraji pohybovala v posledních týdnech stále na hodnotách kolem 1 000 případů na 100 000 obyvatel. V tomto týdnu představovala 1 285 nemocných a ve srovnání s minulým týdnem to je navýšení o 18,2%. Nezměnila se věková distribuce nemocných a nadále jsou nejvíce postiženy děti předškolního věku, méně pak školní děti. Ke zvýšení nemocnosti došlo ve všech oblastech kraje, kromě Opavska, kde se nemocnost nezměnila.

Sledovaný podíl osob ošetřených v kraji pro ARI na LSPP se výrazně nezměnil a pohybuje se, obdobně jako v minulém týdnu, kolem 20% s mírným navýšením ve dnech pracovního volna, což je v tomto ročním období běžné.

Situace v ČR nedoznala významné změny a celková týdenní nemocnost se blíží k 1 000 postiženým na 100 000 obyvatel a lze předpokládat její další nárůst, zatím bez výrazného podílu virů chřipky mezi původci ARI.

NRL pro chřipku Státního zdravotního ústavu Praha nepotvrdila v minulém týdnu v ČR nový případ laboratorně prokázané chřipky. Z předešlých vyšetření vyplývá, že v populaci cirkuluje jak virus A/H1N1 Pandemic, tak subtyp A/H3N2 i virus chřipky B.

Zveřejněno: 26.11.2010