Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 3.12.2010

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 3.12.2010

V posledních týdnech byl zaznamenáván v kraji pozvolný nárůst týdenní nemocnosti ARI, která v tomto týdnu představovala 1 090 postižených na 100 000 obyvatel kraje, což je však oproti minulému týdnu pokles o 15%. S výjimkou Novojičínska došlo k poklesu nemocnosti ve všech oblastech kraje.

Podíl osob ošetřených v kraji na LSPP zůstává nadále příznivý a jen výjimečně se pohybuje ve všední dny kolem 20%, zpravidla však pod touto hranicí, s možným mírným navýšením ve dnech pracovního volna.

Virus chřipky nebyl dosud v kraji zachycen. Z původců ARI je nejčastěji prokazována Mycoplasma pneumoniae, ojediněle jiné respirační viry.

Situace v ČR a v Evropě je nadále velmi klidná, většina evropských států hlásí minimální výskyt chřipkových infekcí, z nahlášených převažuje jasně chřipka typu A nad B a v rámci A typu převažuje nový „pandemický subtyp“ H1N1.

Zveřejněno: 3.12.2010