Nahrávám...

Aktuálně ke smogové situaci

Úvod / Občanům / Aktuálně ke smogové situaci

Na podkladě informací Českého hydrometeorologického ústavu byl v pátek 3.12.2010 Krajským úřadem MSK vydán pro ostravsko-karvinský region signál upozornění na zhoršenou kvalitu ovzduší výskytem vyšších koncentrací poletavého prachu. Toto upozornění se během dne rozšířilo i na oblast Třinecka a vzhledem k nepříznivému trendu byl od soboty 4.prosince vyhlášen signál pro regulaci velkých průmyslových a energetických zdrojů, který trval do pondělí 6.prosince.

V platnosti zůstává signál upozornění, jehož součástí je i žádost občanům, aby ve dnech se zhoršenou kvalitou ovzduší přispěli i svým jednáním k minimalizaci množství vypouštěných škodlivin do ovzduší a žádost řidičům automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci znečišťujících látek.

Trvalou platnost mají rovněž doporučení Krajské hygienické stanice pro chování v tomto období – tj. omezení pobytů venku pro starší lidi, děti a nemocné, omezení sportovních aktivit, větrání domácností pouze krátké a intenzivní, zvýšení přísunu vitamínů, zejména vitamínu C, dodržovat pitný režim, zajistit zvýšený příjem tekutin, nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám.

Zveřejněno: 6.12.2010