Nahrávám...

Výsledky kontrolní činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání za 1. pololetí roku 2005 na úseku hygieny výživy

Úvod / Občanům / Výsledky kontrolní činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání za 1. pololetí roku 2005 na úseku hygieny výživy

Na území Moravskoslezského kraje bylo pracovníky odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání zkontrolováno za období 1. pololetí roku 2005 celkem 2744 potravinářských provozů. Z tohoto počtu bylo nejvíce kontrol provedeno v zařízeních společného stravování s přípravou pokrmů.

V celkem v 1089 potravinářských zařízeních byly zjištěny závady, za které byly uloženy pokuty v celkové výši 1 448 400 Kč.

V zařízeních společného stravování byly jako tradičně nejčastěji zjišťovány závady v provozovnách, které připravují pokrmy ( restaurace, stánky s občerstvením apod.) . Nejvíce závad bylo v osobní a provozní hygieně – nepoužívání osobních ochranných oděvů, nedostatečný úklid provozoven, uchovávání předmětů nesouvisejících s činností provozovny. Dále je velmi často zjišťováno nedodržování technologických postupů – nevhodné skladování surovin, polotovarů či hotových pokrmů, nedodržování lhůt úschovy hotových pokrmů zejména teplých. V mnoha provozovnách dochází i k porušování zákonem stanovených teplot pokrmů- zejména studených a teplých či lhůt jejich spotřeby. V mnoha provozovnách na území našeho kraje již došlo k stavebně technickým úpravám a po této stránce již provozovny odpovídají požadavkům legislativy, stále však přetrvávají nedostatky způsobené „ lidským faktorem“. Bohužel však tato nedostatečná péče jak o úklid provozovny, či o skladované potraviny, nebo vyráběné pokrmy může mít za následek vážná onemocnění spotřebitelů.

V rámci kontrolní činnosti byly odebrány vzorky pokrmů a surovin pro jejich přípravu v zařízeních společného stravování. Vzorky pokrmů jsou odebírány, zejména proto, že většina choroboplodných bakterií nezpůsobuje v potravinách a pokrmech změny chuti, barvy, či konzistence , které by mohl jednoduše zjistit spotřebitel a jejich přítomnost se dá zjistit pouze laboratorním vyšetřením. Celkem bylo odebráno 287 vzorků z nichž 21 nevyhovělo požadavkům platných právních předpisů .U jednoho vzorku čalamády domácí výroby ,odebraného v domácnosti v souvislosti s onemocněním otravou botulotoxinem, byla prokázána přítomnost tohoto toxinu. Nejčastěji nevyhověly nápoje a ledy do nápojů -31,6% nevyhovujících vzorků a cukrářské výrobky - 12,72 % nevyhovujících. U ledů do nápojů byl nejčastěji zjišťován nadlimitní obsah střevních bakterií či celkového množství mikroorganismů, což jsou ukazatelé, kteří signalizují, že v zařízení není prováděna řádná očista výrobníků ledu, či skladovacích prostor. U cukrářských výrobků byla v 6 případech zaznamenána choroboplodná bakterie Listeria monocytogenes. Tento mikroorganismus byl rovněž zachycen u 4 studených pokrmů a u jednoho zchlazeného pokrmu. Ostatní choroboplodné zárodky zjištěny nebyly.

Zejména nyní v letním období, kdy každoročně narůstá počet střevních onemocnění z potravin by měli spotřebitelé věnovat pozornost tomu kde nakupují potraviny, či kde se chodí stravovat. I spotřebitel může lehce zkontrolovat čistotu prodejny, či provozovny stravovacích služeb , to zda personál používá pracovní oděvy , nebo teplotu v chladícím či mrazícím zařízení – ze zákona musí být každé takové zařízení vybaveno teploměrem, který by měl být umístěn tak, aby byl lehce zkontrolovatelný. Jednoduché je pro spotřebitele i vrátit pokrm, který není dostatečně teplý- legislativou je stanovena teplota pokrmu na talíři spotřebitele 63oC.Pokud spotřebitel zjistí, že ne vše je v zařízení v pořádku, měl by zvážit zda i v budoucnu bude využívat služby takového zařízení.

I přesto, že zákazník může v provozovnách společného stravování odhalit mnoho závad bude Krajská hygienická stanice se sídlem v Ostravě pokračovat i nadále s kontrolami zařízení společného stravování, s ohledem na to, že celou řadu nedostatků není schopen odhalit zákazník, neboť nemá možnost nahlédnout do zázemí provozovny, kde se většinou provádí ta nejrizikovější činnost – výroba pokrmů.

Zveřejněno: 8.7.2005