Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 3.12.2010

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 3.12.2010

V posledních týdnech se zvyšovala týdenní nemocnost ARI, avšak ne dramaticky a odpovídala obvyklému sezónnímu navýšení v neepidemickém období. V tomto týdnu nemocnost představovala 1 197 nemocných na 100 000 obyvatel kraje. Oproti minulému týdnu došlo ke zvýšení celkové nemocnosti o 9,8% a k navýšení došlo ve všech oblastech kraje. Věková distribuce nemocných zůstává obvyklá, to znamená, že nejvíce postižené jsou děti předškolního věku.

Rovněž se nezměnilo spektrum původců ARI a nejčastěji jsou to Mycoplasma pneumoniae, méně často viry Parainfluenzy, Adenoviry a jiné.

Taktéž nedošlo k výrazné změně podílu osob ošetřených v kraji pro ARI na LSPP, který se stále pohybuje na hodnotách mírně převyšujících 20%, což nadále svědčí o poměrně příznivé situaci ve výskytu ARI.

V rámci ČR nebyl v minulém týdnu Národní referenční laboratoří pro chřipku SZÚ v Praze laboratorně prokázán případ chřipky a v klimatických pásmech severní polokoule, dle sděleni SZO, není nikde žádný nárůst ARI nebo záchytů chřipkových virů. Z dosavadních vyšetření plyne, že se více uplatňují viry chřipky A, méně viry chřipky B.

Zveřejněno: 10.12.2010