Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 23.12.2010

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 23.12.2010

Nemocnost 1 111 případů na 100 000 obyvatel kraje představuje, ve srovnání s minulým týdnem, pokles o 14,7%. Snížení nemocnosti je zaznamenáváno každoročně v období vánočních a novoročních svátků. Podíl osob ošetřených v kraji na LSPP se nezměnil a zůstává stále na příznivé hodnotě nedosahující ani 30% s navýšením ve dnech pracovního volna.

Vývoj nemocnosti v ČR má spíše setrvalý trend, zatím bez známek výrazné chřipkové aktivity. Mezi původci ARI jsou nejčastěji prokazovány Mycoplasma pneumoniae a viry Parainfluenzy, v menší míře pak RS viry a Adenoviry.

Během posledních týdnů došlo v Evropě k dalšímu nárůstu chřipkové aktivity, některé země či regiony jsou již ve fázi regionálního či plošného šíření chřipky – především v oblasti Skandinávie a též Anglie.

Na laboratorně potvrzených onemocněních chřipkou je nejčastěji prokazována chřipka A s výrazným podílem subtypu A(H1N1) a to 67% nemocných, u 33% pak chřipka B.

Je pravděpodobné, že vývoj v ČR bude obdobný jako v dalších evropských zemích, kde aktivita chřipky stoupá.

Zveřejněno: 23.12.2010