Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 31.12.2010

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 31.12.2010

Výsledná nižší týdenní nemocnost ARI – 754 příp. na 100 000 obyvatel kraje, ale i celková v ČR, je v tomto týdnu ovlivněna skutečností, že část pracovišť hlásících pravidelně ARI nepracuje a proto může být nemocnost zkreslená. Je to pravidelný každoroční jev v období přelomu roku. O možném nárůstu nemocnosti však může svědčit mírně se zvyšující podíl osob ošetřených v kraji pro ARI na LSPP, který již ve dnech pracovního klidu mírně převyšuje 30%. Virus chřipky nebyl v kraji dosud zaznamenán.

Dle sdělení Národní referenční laboratoře pro chřipku Státního zdravotního ústavu v Praze je situace ve výskytu ARI v Evropě ve znamení narůstajícího výskytu chřipky v řadě zemí. Plošná epidemie je již v Belgii, střední a jižní Anglii a v Portugalsku. Regionální výskyt hlásí Finsko, Francie, Itálie a Norsko, lokální epidemie pak Španělsko, Švédsko, Lucembursko, Irsko a Německo.

V ČR jsou zatím jen sporadické záchyty chřipky A, avšak vzhledem k vývoji v západní Evropě lze nárůst nemocnosti očekávat v prvních lednových týdnech.

Zveřejněno: 31.12.2010