Nahrávám...

Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 7.1.2011

Úvod / Občanům / Aktuální situace ve výskytu akutních respiračních infekcí (ARI) v kraji - stav k 7.1.2011

Období vánočních a novoročních svátků výrazně ovlivnilo v závěru roku počet hlášených onemocnění ARI a došlo k jeho obvyklému každoročnímu snížení, což se projevilo na nízké týdenní incidenci, která představovala pouze 754 nemocných na 100 tis. obyvatel.

V 1. kalendářním týdnu se nemocnost zvýšila na 1 178 případů na 100 tis. obyvatel, což je hodnota předvánočního období.

Denně sledovaný počet osob ošetřených v kraji na LSPP a z nich podíl ošetřených pro ARI nepřesáhl hranici 30%, mimo dny pracovního klidu. Virus chřipky nebyl v kraji dosud zaznamenán.

Vývoj nemocnosti v ČR má spíše setrvalý trend, zatím bez známek výrazné chřipkové aktivity. Jsou evidovány pouze sporadické případy chřipkové infekce A typu.

Je pravděpodobné, že vývoj v ČR bude obdobný jako v dalších evropských zemích, kde aktivita chřipky stoupá.

Zveřejněno: 7.1.2011