Nahrávám...

Informace o kontrole krmiv a potravin z Japonska

Úvod / Občanům / Informace o kontrole krmiv a potravin z Japonska

V souvislosti s havárií v jaderné elektrárně Fukušima v Japonsku vydala Evropská unie nařízení Komise (EU) č. 297/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z postižených oblastí Japonska.

    Podle tohoto nařízení musí být každá taková zásilka doprovázena speciálním prohlášením, které osvědčuje, že:

  • produkt byl sklizen nebo zpracován před 11.březnem 2011
  • produkt opustil Japonsko před 28.březnem 2011
  • nepochází z postižených prefektur Japonska
  • pokud pochází z postižených prefektur Japonska, byly z něho odebrány a analyzovány vzorky za účelem stanovení úrovně radionuklidů jódu 131, cesia 134 a cesia 137, přičemž výsledky analýz jsou v souladu s nejvyššími přípustnými úrovněmi
  • protokol o analýze je přiložen

Na místech hraniční kontroly nebo v určeném místě vstupu provádí příslušné orgány dozoru kontrolu dokladů a kontrolu totožnosti u všech zásilek; u určeného procenta zásilek se provádí laboratorní analýzy vzorků. Pokud produkty nesplňují stanovené požadavky, nesmí být uvedeny na trh a musí být bezpečně odstraněny nebo vráceny do země původu.

Opatření se týkají rovněž České republiky, kde ve spolupráci všech dozorových orgánů probíhají úřední kontroly potravin a krmiv pocházejících z Japonska.

Zveřejněno: 6.4.2011