Nahrávám...

Informace pro dovozce plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího z Číny nebo Hongkongu

Úvod / Občanům / Informace pro dovozce plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího z Číny nebo Hongkongu

… pocházejícího z Číny nebo Hongkongu

V Úředním věstníku EU OJ L77 bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) č.284/2011 ze dne 22.března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong, které se stává použitelným dnem 1.července 2011. Ministerstvo zdravotnictví, jako kompetentní orgán v oblasti dozoru nad předměty a materiály určenými pro styk s potravinami, stanovuje po dohodě s Generálním ředitelstvím cel v souladu s článkem 5 nařízení Komise (EU) č.284/2011 jako první místo vstupu do EU pro dovoz plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu letiště Praha Ruzyně, K Letišti 1019/6, 2161 00 Praha-Ruzyně. Dovozci tohoto nádobí jsou povinni v případě, že Česká republika je prvním místem vstupu zásilky do EU provádět dovoz přes výše stanovené první místo vstupu a oznámit dovoz na Hygienickou stanici hlavního města Prahy alespoň 48 hodin před předpokládaným datem a dobou fyzického doručení zásilky.

V příloze je zveřejněna Informace Ministerstva zdravotnictví o stanovení prvního místa vstupu, včetně kontaktů na pracovníky Hygienické stanice hlavního města Prahy pro oznámení dovozu a text nařízení (EU) č.284/2011 v českém i anglickém jazyce.

Přílohy:

Zveřejněno: 29.4.2011