Nahrávám...

Výsledky kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti potravin v roce 2010

Úvod / Občanům / Výsledky kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti potravin v roce 2010

V roce 2010 provedla Krajská hygienické stanice Moravskoslezského kraje 3675 úředních kontrol ve všech typech stravovacích provozů. Závady byly zjištěny ve 41% kontrolovaných provozoven. Mezi nejčastěji se vyskytující nedostatky patřily nevhodné skladovací podmínky potravin a pokrmů, křížení neslučitelných činností, nedodržení data použitelnosti a neznámý původ surovin. Bylo řešeno 143 podnětů spotřebitelů, z toho v 91 případech byla konstatována jejich oprávněnost. Provozovatelům bylo uloženo 1507 sankcí v celkové výši 3 618 200,-Kč. V závažných případech byl vydán zákaz činnosti, nařízena likvidace zjevně smyslově narušených potravin nebo nařízena sanitace.

V průběhu kontrol byl prováděn rovněž odběr vzorků potravin, a to s ohledem na jejich rizikovost. Odebíraly se zejména lahůdkářské a cukrářské výrobky, zmrzliny, nápoje a teplé pokrmy z drůbežího, rybího a mletého masa. Celkem bylo odebráno 490 vzorků, z toho 23 vzorků tj. 4,7% bylo hodnoceno jako nevyhovující. Přítomnost patogenních mikroorganismů nebyla zjištěna, ale v několika případech byl nalezen vysoký počet indikátorových mikroorganismů, zejména koliformních bakterií, který svědčí o nižší hygienické úrovni provozu. V jednom případě byl zaznamenán nadlimitní obsah syntetických barviv ve zmrzlině a v jednom vzorku ryb došlo k překročení limitu histaminu. Histamin v rybích výrobcích vzniká zejména z důvodu porušení chladírenského řetězce a jeho vysoké hladiny mohou u konzumentů vyvolat alergickou reakci.

Účelem úředních kontrol je ověření postupů správné výrobní praxe a stanovení opatření k odstranění závad. Provozovatelé by si měli uvědomit svoji odpovědnost, pravidelně kontrolovat své zaměstnnance a jejich postupy, a tím zajistit dodržování pravidel nezbytných k výrobě zdravotně nezávadných potravin a pokrmů.

Zveřejněno: 4.5.2011