Nahrávám...

Kontrola bezpečnosti předmětů běžného užívání v roce 2010

Úvod / Občanům / Kontrola bezpečnosti předmětů běžného užívání v roce 2010

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provádí kontrolu bezpečnosti předmětů běžného užívání, mezi které patří kosmetické prostředky, kuchyňské nádobí a náčiní, potravinářské obaly, hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let. Kontroly jsou prováděny podle plánu kontrolní činnosti u výrobců, dovozců a distributorů předmětů běžného užívání. V rámci neplánovaných kontrol je ověřován výskyt nebezpečných výrobků, hlášených v rámci Evropského Společenství v systémech rychlého varování RASFF a RAPEX, řešeny jsou podněty spotřebitelů a jiných dozorových orgánů.

V roce 2010 bylo na území našeho kraje provedeno celkem 788 kontrol, ve 40 provozovnách byly zjištěny závady ve značení výrobků, nejčastěji se jednalo o neuvedení adresy výrobce nebo dovozce a neuvedení seznamu ingrediencí na obalu výrobku. Při kontrolách v distribuční síti byly zjištěny barvy na vlasy, u nichž byly v seznamu ingrediencí uvedeny zakázané látky. Za nedostatky zjištěné při kontrolách předmětů běžného užívání bylo uloženo celkem 39 sankcí v celkové výši 119 500,-Kč, průměrná výše sankce činila 3 064,- Kč.

Odběrem vzorků předmětů běžného užívání byly zjištěny 2 nevyhovující vzorky dětských bryndáků s plastovým kousátkem, v kousátku bylo zjištěno nadlimitní množství esterů kyseliny ftalové, které jsou klasifikovány jako látky toxické pro reprodukci. Hygienickým požadavkům nevyhověl rovněž vzorek vibračního kousátka, u kterého byly zjištěny průměrné hladiny zrychlení vibrací, překračující hygienický limit. Přenosem nadměrných vibrací na skeletální aparát dítěte může dojít k poškození jeho zdraví. Z odebraných vzorků výrobků určených pro styk s potravinami nevyhověly 4 vzorky porcelánových hrnků s barevnou dekorací, hygienický limit byl mírně překročen pro obsah kadmia.

V roce 2010 bylo odebráno celkem 45 vzorků předmětů běžného užívání, požadavkům platné legislativy nevyhovělo 7 vzorků, což činí 15,5 %. Předměty běžného užívání, které nevyhověly hygienickým požadavkům byly neprodleně staženy z trhu, jednalo se celkem o 20 981 výrobků.

Zveřejněno: 10.5.2011