KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 30. týden

Úvod / Občanům / Koupání ve volné přírodě – informace o kvalitě vody – 30. týden

V tomto týdnu pokračovali pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v pravidelném monitorování kvality vody na všech 24 koupacích místech v kraji.

Vydatné dešťové srážky v průběhu konce minulého a začátku tohoto týdne negativním způsobem ovlivnily kvalitu vody po stránce senzorické v některých nádržích zejména v okrese Frýdek Místek. V nádrži Brušperk došlo i k mírnému zhoršení mikrobiologických ukazatelů. Z důvodu předběžné opatrnosti byla nádrž hodnocena oranžovým sluníčkem. V průběhu příštího týdne bude provedeno opětovné vzorkování této nádrže se zaměřením na její mikrobiologickou kvalitu.

Zvýšený výskyt sinic byl zaznamenám pouze na jednom koupacím místě nádrže Slezská Harta na Bruntálsku, a to v lokalitě Nová Pláň. Stanovená množství sice nepředstavují zdravotní riziko pro běžnou populaci, avšak nelze vyloučit vznik zdravotních problémů u některých vnímavých jedinců (děti, alergici, těhotné ženy). Proto doporučujeme těmto skupinám osob zkrácení doby pobytu ve vodě a po koupání se osprchovat pitnou vodou.

Kvalita vody na zbývajících dvou koupacích místech Slezské Harty (Leskovec, Roudno) i na všech ostatních koupacích místech v kraji byla vyhovující.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici zde.

Zveřejněno: 28.7.2011