Nahrávám...

Monitoring koncentrace CO2 ve školách

Úvod / Občanům / Monitoring koncentrace CO2 ve školách


 • Provedli jste v poslední době podobné kontroly i ve vašem kraji?

 • Na území Moravskoslezského kraje provádíme pravidelně v rámci státního zdravotního dozoru monitoring koncentrace CO2 v kmenových učebnách ZŠ, SŠ a v hernách MŠ již od roku 2015.

 • Pokud ano, byl limit pro koncentraci oxidu uhličitého v některých školách vyšší, než je doporučeno (1 500 ppm)?

 • Ano, koncentrace CO2 bývá často na hranici limitu nebo vyšší.

 • Konkrétně v kolika školách a kolik jich bylo celkem zkontrolováno?

 • V roce 2017 jsme v Moravskoslezském kraji zkontrolovali k dnešnímu dni 74 zařízení, jednalo se o 33 základních škol (62 učeben), 38 mateřských škol (57 heren) a 3 střední školy (5 tříd). U základních škol bylo na hranici limitu či nad limitem 36 tříd, z toho 21 tříd bylo v zateplených budovách, u mateřských škol se jednalo o 14 heren, z toho 9 se nachází v zateplených objektech. Ve všech učebnách středních škol byla koncentrace CO2 nižší než povolený limit 1500 ppm.

 • Byly školy, kde byla naměřena vyšší koncentrace oxidu uhličitého, nově zatepleny?

 • Z našeho monitoringu vyplývá, že k překročení limitu koncentrace CO2 dochází opravdu častěji v zateplených objektech, nicméně cca z 1/3 jsou to i objekty nezateplené. Problém je častější na základních školách. V mateřských školách v rámci režimových opatření jako je pobyt dětí venku, příprava prostorů heren (ložnic) na spánek dětí, dochází k častějšímu a intenzivnějšímu provětrávání prostorů školy a tím i k dodržení požadovaného limitu koncentrace CO2.

 • Chystáte se v následujícím měsíci/měsících provést další kontroly? Popřípadě v kolika školách?

 • Ano, také v roce 2018 budeme v kontrolovaných školách provádět tento monitoring.

 • Jaká jsou doporučení hygieniků pro školy, ve kterých naměří vyšší hodnoty oxidu uhličitého, než stanovuje norma?

  • pravidelně a intenzivně větrat učebny v době přestávek. K účinnému vyvětrání je vždy zapotřebí, aby vzduch v místnosti proudil. Tohoto proudění lze nejlépe dosáhnout jednoduchým současným otevřením oken a dveří. Při tomto intenzivním větrání lze v běžné učebně obměnit vzduch za cca 5 minut, aniž by se ochladily stěny. Toto větrání s případným mírným pootevřením 1–2 oken v průběhu vyučování by mělo stačit k zajištění hygienických požadavků pro vnitřní prostředí učeben.
  • dbát na pobyt žáků ve vyvětraných chodbách o přestávkách nebo za příznivého počasí venku, na školním dvoře, hřišti.

 • Jaká rizika může překročení limitu oxidu uhličitého v místnosti přinést?

 • Při vyšších koncentracích se objevuje změna nálady, únava, ospalost, ztrácí se pozornost, v krajních případech může dojít k nevolnosti.