KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Černý kašel

Úvod / Občanům / Černý kašel


  • Může hned nemocný na začátku onemocnění rozpoznat, že se nejedná o běžný kašel? Jak se nemoc vlastně projevuje a jak se přenáší?
  • Na začátku onemocnění klinické příznaky nejsou tak typické, onemocnění začíná jako běžné nachlazení se suchým a dráždivým kašlem, proto nemocný těžko pozná, že se jedná o černý kašel, zvláště pokud si není vědom, že byl v kontaktu s nemocným s laboratorně prokázaným onemocněním. Až následně se přidává ke dráždivému kašli zajíkání a vykašlávání hlenu, které trvá 1-2 měsíce a někdy i déle. Pak nastává období rekonvalescence, které je poměrně dlouhé. Záchvaty kašle mohou být doprovázeny zvracením, zvýšenou teplotou, hubnutím a vyčerpáním. Nákaza se přenáší vzdušnou cestou při přímém styku s nemocným, při mluvení a zejména při kašli a kýchání, předměty kontaminovanými sekrety nemocného se přenáší spíše ojediněle.

  • Existuje prevence tohoto onemocnění?
  • Jelikož po prodělaném onemocnění nevzniká celoživotní imunita, a po očkování imunita klesá a vymizí přibližně po 4-12 letech, navíc se jedná se o vzdušnou nákazu, kdy nespecifická protiepidemická opatření jsou svízelná, neměli bychom zapomínat na dodržování zásad osobní hygieny, mytí rukou, používání jednorázových kapesníků, nejúčinnější prevencí je však stále očkování. Chráněn je ten, který se pravidelně přeočkovává. Pokud dojde k onemocnění u očkovaných osob, onemocnění probíhá mírněji a kratší dobu.

  • Komu se doporučuje přeočkování, jsou rizikové skupiny?
  • V ČR jsou vakcíny pro všechny věkové kategorie, děti jsou očkovány v rámci pravidelného očkování, proto se doporučuje očkování dospělým, zejména ženám plánujícím těhotenství, zdravotníkům neonatologických a dětských odd., rodinným příslušníkům novorozenců, s cílem ochrany neočkovaných či neúplně očkovaných novorozenců a kojenců, pro které je dávivý kašel velmi riskantní. Nejvíce případu zaznamenáváme u osob starších 15 let věku, dospělí se mohou nechat naočkovat současně při přeočkování proti tetanu.