Nahrávám...

Elektronické cigarety

Úvod / Občanům / Elektronické cigarety


 • Ve společnosti se ve velkém rozšiřují elektronické cigarety. Jsou skutečné zdraví prospěšnější, tedy méně škodlivé pro kuřáky, než normální cigarety?

 • Zdravotní důsledky používání elektronických cigaret („e-cigaret“) dosud nebyly dostatečně prozkoumány z hlediska dopadu na jejich uživatele ani z hlediska potenciálně exponovaných osob v okolí uživatele e-cigarety.
  Obecně není užívání nikotinu zdraví prospěšné, ať už ve formě běžných cigaret nebo cigaret elektronických. Protože však při užívání e-cigarety uživatel nevdechuje kouř ale páru, tedy není exponován hlavním karcinogenním faktorům obsaženým v cigaretovém kouři.
  Světová zdravotnická organizace již v roce 2008 na svých webových stránkách uvedla, že neignoruje možnost používání elektronických cigaret jako prostředku k odvykání závislosti na cigaretách, avšak do doby předložení průkazné klinické studie a toxikologické analýzy nelze e-cigaretu jako legitimní prostředek k léčbě závislosti na tabáku akceptovat. Své stanovisko zatím nezměnila.
  Pro další informace ohledně používání e-cigaret ve vztahu k terapii závislosti doporučujeme se obrátit na Referenční centrum léčby závislosti na tabáku III. interní kliniky 1.LF UK a VFN (Poliklinika Karlovo Náměstí 32, Praha 2).

 • Kuřáci elektronických cigaret kouří v tramvajích, na zastávkách, v restauracích, letadle, prostě všude, kde je zákaz kouření. Je to opravdu tak, že výpary z elektronické cigarety jsou ostatním nekuřákům zdraví neškodlivé? Mohou z hygienického hlediska v těchto prostorách elektronické cigarety kouřit, aniž by ohrožovali ostatní?

 • Nejsou k dispozici data na základě kterých by bylo možné jednoznačně tvrdit, že užívání e-cigaret je neškodné pro nekuřáky v okolí. S ohledem na absenci kouře lze očekávat, že zátěž osob v okolí uživatele elektronické cigarety by mohla být menší než při tzv. pasivním kouření.
  Stávající právní úprava, zákon č. 379/2004 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, problematiku e-cigaret řeší pouze ve smyslu zákazu prodeje těchto výrobků osobám mladším 18 let věku. Podmínky používání e-cigaret na veřejných místech tímto zákonem v současnosti upraveny nejsou, mimo jiné i proto se počítá s jeho novelizací. Rovněž na úrovni EU není jednotná právní úprava, jednotlivé členské státy přistupují k problematice e-cigaret individuálně.

 • Vítá hygiena elektronické cigarety? Co vidíte jako jejich plus a co naopak jako mínus?

 • E-cigareta má potenciál pozitivního přínosu pro osoby závislé na tabáku, avšak s ohledem na výše uvedené informace nelze v této oblasti zaujmout jednoznačné stanovisko.
  Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se problematikou kouření zabývá v rozsahu tzv. protikuřáckého zákona, tedy pokud jde o kontrolu dodržování zákazu kouření, kontrolu označení kuřáckých a nekuřáckých zařízení a umístění textů o zákazu prodeje tabákových výrobku osobám mladším 18 let věku.

 • Z čeho se vlastně elektronická cigareta skládá?

 • Základní funkční části e-cigarety tvoří:

  • vyměnitelná náplň (cartridge) s obsahem nikotinu, nosné složky, aromata a další látky


  • atomizér, kterým náplň prochází a teplem se mění z kapaliny na páru; atomizér někdy bývá vyměnitelnou součástí náplně


  • baterie jako zdroj energie pro atomizér